دوستان عزیز
هدف این انجمن ارسال پست به هر قیمت ممکن نیست
لطفا مطالبی که میذارین و از نظر سایز فونت و align و همچنین اعتبار مطلب چک کنین
از زحمات و وقتی که برای ارسال مطلب و اشتراک اون با دوستاتون میذارین صمیمانه ممنونم