مشاهده RSS Feed

دست نوشته های من

پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 27th December 2012 در ساعت 10:18 PM (1136 بازدیدها)
نقل قول نوشته اصلی توسط Hossein نمایش پست ها
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
این هم از سورس کد کامل سیستم عاملی که من سال 88 89 نوشتم .(از زمستان 88 تا تیر 89 که بعنوان پروژه برنامه نویسی سیستم تحویل دادیم) آموزشهای ساخت این سیستم عامل در انجمن هست و براحتی همونطور که خیلی های دیگه ازش یاد گرفتن و سیستم عامل خودشون رو ساختن شما هم میتونید این کارو بکنید .
من در تاپیک مربوط به سیستم عامل و آموزشهاش نحوه اجرای این سیستم عامل رو گفتم و آموزش دادم. و ایمیج و فایل اجرایی اون رو گذاشتم . (اینجا رو ببینید : آموزش نحوه اجرای سیستم عامل نوشته شده توسط شما )
سیستم عاملی که اونجا گذاشتم سورسش رو گم کردم ( در اصل چون تعداد زیادی ورژن ساخته بودم الان معلوم نیست کدوم ورژن نهاییه! و من فایل بالا رو از روش ساختم
)
تنها سورسی که بنظرم یکمی بروزتر بود رو پیدا کردم و اینجا براتون میزارم . نحوه کامپایل و غیره رو در فایل پیوست گذاشتم . نحوه استفاده و اجرای این سیستم عامل هم تو لینک بالا گفتم-اگه ورژن نهایی نبود این و ورژن جدیدتری رو پیدا کردم اینجا قرار میدم. اما این فایل هم بنظرم کامله و 100 درصد جواب باید بده .

خب مشخصات این سیستم عامل چیه ؟

  1. این یه سیستم عامل هست که به زبان اسمبلی کاملا نوشته شده هم بوت لودرش و هم خود کرنلش
  2. درایور سیستم فایل براش نوشته شده و کار فایلینگ براحتی درش قابل انجام هست . (عمل جستجوی فایل ایجاد فایل و لود فایل )
  3. بصورت کاملا ماجولار نوشته شده تا برای توسعه بیشتر این سیستم عامل هیچ مشکلی نباشه . ( یعنی الان شما میتونید سورس رو دانلود کنید و توابع مختلف رو بهش اضافه کنید و از امکانات فایلینگش استفاده کنید برای ساخت بخشهای بیشتر این سیستم عامل )
  4. یه ورژن خیلی ساده از کامند پرامت درش قرار داده شده . ( همون اول که سیستم عامل اجرا میشه منتظر دستور ورودی هست - هرچند دستور ورودی ما یه ترکیب کلیدی ساده هست. کاملا مشخصه که میتونید انواع دستورات مختلف رو از این طریق فراهم کنید )
  5. توضیح و کامنت گذاری خط به خط پروژه . ( توضیحات انگلیسی داده شده تا پروژه برای همه افراد قابل استفاده باشه و منم موقع قرار دادن اون تو سایتهای مختلف مثل پلنت سورس کد و... مشکلی نداشته باشم -توضیحات بسیار واضحه و اگه باز به توضیح فارسی بیشتری نیاز دارین آموزش سیستم عامل من رو بخونید چون سورسهای قبلی(که 99درصد همین فایلم تشکیل میدن) همه توضیحات فارسی دارن. )امیدوارم برای همه علاقمندان مفید باشه . لطفا از کپی کردن صرف پرهیز کنید سوال کنید و یاد بگیرید . اگر شما هم تو این زمینه چیزی برای عرضه دارید اونو با ما به اشتراک بزارید .

در پناه حق پیروز و سربلند باشید.


در فایل پیوست بوت لودر و کرنل و ایمیج فلاپی دیسک و بقیه اطلاعات لازم در داخل فایل readme قرار داده شده . که میتونید استفاده کنید .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; In the name of God ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Kernel ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SEYYED HOSSEIN HASAN POUR MATIKOLAEE ;;
;; MASTER.HURICANE@GMAIL.COM ;;
;; HTTP://FORUM.USTMB.IR ;;
;;Mazandaran University of Science And Technology;;
;; 1388-89 ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Code Segment (core) ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE

START: JMP BEGIN ;JUMP TO START POINT OF EXECUTABLE CODE
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; MESSAGES ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
NewLine Db 10,13,0


GOD DB 'IN THE NAME OF GOD',10,13,0
ME DB 'SEYYED HOSSEIN HASAN POUR',10,13,0
WELCM DB 'WELCOME TO KERNELX OPERATING SYSTEM',10,13,0
ENDMSG DB 'WHEN YOU ARE READY TO REBOOT PRESS R',10,13,0


GETNAMEMSG DB 10,13,'FILE NAME: ',0
MENUMSG DB 10,13,'______________________________________',10,13
DB ' N:NEW S:SAVE L:LOAD E:EXIT',10,13
DB '______________________________________',10,13,0
FILESAVEMSG DB 'FILE SAVED.',10,13,0
FILELOADMSG DB 'FILE LOADED.',10,13,0

NOFREEFATMSG DB 'ERROR: NO FREE FAT ENTRY IS FOUND.',10,13,0
NOFREEROOTMSG DB 'ERROR: NO FREE ROOT ENTRY IS FOUND.',10,13,0
NOTHINGFOUND DB 'ERROR: NO FREE FAT ENTRY IS FOUND',10,13,0
FILENOTFOUND DB 'FILE COULD NOT BE FOUND IN ROOT DIRECTORY',10,13,0
FILEFOUND DB 10,13,'FILE IS LOADED SUCCESSFULLY ',10,13,0
WriteFatIntoDisk DB 'Writing Fat Into Disk',10,13,0
WriteRootIntoDisk DB 'Writing Root Into Disk',10,13,0
ContinueMess DB 10,13,'Press any Key to Contine...',10,13,0
NOFREEROOTENTRYFOUNDMSG DB 'ERROR: NO FREE DIRECTORY ENTRY FOUND',10,13,0

MNMSG DB '<MENU ACTIVATED> ',10,13,0
NOMENUMODE DB ' ',10,13,0
LDMSG DB '<LOAD ACTIVATED> ',10,13,0
SaveOperationMess DB '<Save Operation Is Done> ',10,13,0
EXMSG DB '<EXIT ACTIVATED> ',10,13,0
WRMSG DB '<WRITING ACTIVATED>',10,13,0


STARTCLUSTER DW 10
FREEFATENTRY1 DW 0000
FREEROOTENTRY DW 0000
FTBUFFERADDRESS DW 0 ;04000H ;~ 8400H
RTBUFFERADDRESS DW 0 ;04000H ;~ 8400H
KRBUFFERADDRESS DW 0
DATASECTOR DW 33
ABSOLUTESECTOR DB 0
ABSOLUTEHEAD DB 0
ABSOLUTETRACK DB 0
BPBROOTENTRIES DW 224
CLUSTER DW 0000H


;-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
BPBBYTESPERSECTOR DW 512
BPBSECTORSPERCLUSTER DB 1
BPBRESERVEDSECTORS DW 1
BPBNUMBEROFFATS DB 2
BPBTOTALSECTORS DW 2880
BPBMEDIA DB 0F0H ;FA:IT IS A RAMDISK

BPBSECTORSPERFAT DW 9
BPBSECTORSPERTRACK DW 18
BPBHEADSPERCYLINDER DW 2
BPBHIDDENSECTORS DD 0
BPBTOTALSECTORSBIG DD 0
BSDRIVENUMBER DB 0H ;0 ;HARDDISK
BSUNUSED DB 0

;-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
;--------------------------------------
TEXT DB 512 DUP(0),10,13,0
STRLENGTH DW 512
FILENAME DB 8 DUP('s'),'SOS',0 ;'12345678TXT',0
Odd_Even_Fat DB 0

OutPut_Bffer DB 512 Dup(?),10,13,0
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FUNCTIONS ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LBACHS:
Push DX
Push SI
Push AX
XOR DX, DX ; PREPARE DX:AX FOR OPERATION
LEA SI, BPBSECTORSPERTRACK
DIV WORD PTR[SI] ; CALCULATE
INC DL ; ADJUST FOR SECTOR 0
LEA SI, ABSOLUTESECTOR
MOV BYTE PTR[SI], DL
XOR DX, DX ; PREPARE DX:AX FOR OPERATION
LEA SI, BPBHEADSPERCYLINDER
DIV WORD PTR[SI] ; CALCULATE
LEA SI, ABSOLUTEHEAD
MOV BYTE PTR[SI], DL
LEA SI, ABSOLUTETRACK
MOV BYTE PTR[SI], AL
Pop AX
Pop SI
Pop DX
RET

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; CONVERT CLUSTER TO LBA ;;
;;LBA=(CLUSTER-2)*SECTORS PER CLUSTER ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CLUSTERLBA:
SUB AX, 0002H ; ZERO BASE CLUSTER NUMBER
MOV CX, 00001H ;[BPBSECTORSPERCLUSTER]
MUL CX
LEA SI, DATASECTOR ; BASE DATA SECTOR
ADD AX, WORD PTR[SI] ; BASE DATA SECTOR
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; GOTOXY ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GOTOXY:
push AX
push BX
MOV AH,2
MOV BH,0
INT 10H
pop bx
pop ax
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; GOTOXYAfterMenu ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GOTOXYAfterMenu:
push AX
push BX
Push DX
Mov DH,2
Mov DL,6
MOV AH,2
MOV BH,0
INT 10H
Pop DX
pop bx
pop ax
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PUSHREGS ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PUSHREGS:
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; POPREGS ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
POPREGS:
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FIX ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_FIX:
;MOV CX,07C00H
;MOV ES,CX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; GetCh ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

GetCh:
push AX
mov ah, 00H
int 16H ; await keypress
Pop AX
;cmp AL, 'r'
;jne GetCh
Ret
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; CLEARSCREEN ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CLEARSCREEN:
Push AX
Push BX
Push CX
Push DX
MOV AX, 0600H
MOV BH, 07H
MOV CX, 0000H
MOV DX, 204FH
INT 10H
Pop AX
Pop BX
Pop CX
Pop DX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; DELAY ;;@@
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DELAY:
CALL PUSHREGS

MOV CX, 50
L1: MOV DX, 10
L2: DEC DX
JNZ L2
LOOP L1

CALL POPREGS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PUTC ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PUTC:
push AX
Push BX
MOV AH, 0EH
MOV BL, 07H
MOV BH, 00H
INT 10H
Pop BX
Pop AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PUTS ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;LEA SI, YOURTEXT
PUTS:
push AX
Push BX
PutL: LODSB
OR AL, AL
JZ EXIT
CALL PUTC
JMP PutL
EXIT:
Pop BX
Pop AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; GETNAME ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GETNAME:
Push SI
Push DX
Push AX
;CALL PRINT_MENU
LEA SI, GETNAMEMSG
CALL PUTS
MOV DX,8
LEA DI, FILENAME
RD: MOV AH,00
INT 16H
CALL PUTC
MOV BYTE PTR[DI],AL
INC DI
DEC DX
CMP DX,0
JNZ RD
Pop AX
Pop DX
Pop SI
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; GETINPUT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GETINPUT:
; MOV DH,6
; MOV DL,54
; CALL GOTOXY
READAGAIN:
MOV AH, 0 ;READ KEY OPCODE
INT 16H
CALL PUTC
CMP AL, 0 ;SPECIAL FUNCTION?
JZ READAGAIN ;IF SO, DON'T ECHO THIS KEYSTROKE
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT DIGIT ;;
;; AX = DIGIT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;========================================
;; THIS STRING TERMINATED BY 0 ;;
;========================================
PRINTNUMBER:
PUSH BX
PUSH CX
PUSH AX ; DIVIDEND
PUSH DX
Push SI
MOV BX, 10 ; DIVISOR
MOV CX, 0
I2A:
MOV DX, 0 ; DON'T NEED DX (IN THIS CASE)
DIV BX ; DX:AX PAIR IS IMPLIED SOURCE/DESTINATION
MOV DH, 0
PUSH DX
INC CX
OR AX, 0 ; OR INSTRUCTION MODIFIES FLAGS (LOOKING FOR
;AX=0, NOTHING MORE TO DIVIDE)
JNZ I2A ; JUMP IF NOT ZERO FLAG ENABLED
PL1:
POP AX
OR AL, 30H
MOV AH, 0EH
INT 10H
LOOP PL1

Pop SI
POP DX
POP AX
POP CX
POP BX
RET ; WE ARE DONE, SO RETURN
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; READTEXT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
READTEXT:
XOR DI,DI
MOV CX , 512
LEA SI,TEXT
READLOOP:
MOV AH, 0 ;READ KEY OPCODE
INT 16H
CMP AL, 0 ;SPECIAL FUNCTION?
JZ READLOOP ;IF SO, DON'T ECHO THIS KEYSTROKE
CALL PUTC ;OTHERWISE PRINT IT ON SCREEN AND SAVE IT
MOV BYTE PTR [SI], AL ; SAVE IT INTO TEXT
INC SI
INC DI
CMP CX,0
JE GETOUT
DEC CX
CMP AL, 0DH ;CARRIAGE RETURN (ENTER)?
JNE READLOOP
GETOUT:
LEA SI,STRLENGTH
MOV WORD PTR[SI],DI
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT ON SCREEN ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
View:
push SI
Push DI
Push CX
LEA SI,TEXT
LEA DI,STRLENGTH
MOV CX,WORD PTR [DI]
NEXTO :
LODSB ; COPIES [SI] TO AL , AND THEN INCREMENET SI BY ONE
CALL PUTC
LOOP NEXTO
Pop CX
Pop DI
Pop SI
RET

;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT GOD TEXT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_GOD:
MOV DH,2 ;SATR
MOV DL,30 ;SOTON
CALL GOTOXY
LEA SI, GOD
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT WELCOME TEXT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_WELCOME:
MOV DH,3
MOV DL,22
CALL GOTOXY
LEA SI, WELCM
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT MY NAME ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_ME:
MOV DH,4
MOV DL,26
CALL GOTOXY
LEA SI, ME
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT MENU ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_MENU:

LEA SI, MENUMSG
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT FILE NAME ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRFNAME:
LEA SI, FILENAME
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; MENU ACTIVATED TEXT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_MNAC:
MOV DH,5
MOV DL,54
CALL GOTOXY
LEA SI,MNMSG
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; MENU DEACTIAVTED ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINT_MNDAC:
MOV DH,5
MOV DL,54
CALL GOTOXY
LEA SI, NOMENUMODE
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE DONE MESSAGE ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SAVE_DONE:
MOV DH,5
MOV DL,54
CALL GOTOXY
LEA SI, SaveOperationMess
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; LOAD ACTIAVTED ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LDAC:
LEA SI, LDMSG
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; WRITE ACTIVATED ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
WRAC:
LEA SI, WRMSG
CALL PUTS
RET
;=========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; EXIT ACTIVATED ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
EXITACTIVATED:
MOV DH,5
MOV DL,54
CALL GOTOXY
LEA SI, EXMSG
CALL PUTS
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; PRINT INITI TEXT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRINTINT:
CALL PRINT_GOD
CALL PRINT_WELCOME
CALL PRINT_ME
CALL PRINT_MENU
RET
;=========================================

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FAT12 DRIVER ;;
;; ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;=========================================

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; READ SECTOR() ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; READS A SERIES OF SECTORS ;;
;; CX=>NUMBER OF SECTORS TO READ ;;
;; AX=>STARTING SECTOR ;;
;; ES:BX=>BUFFER TO READ TO ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

W DB 'ERROR CANT READ',10,13,0

READSECTORS:
MOV DI, 0005H ; FIVE RETRIES FOR ERROR
SECTORLOOP:
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
CALL LBACHS ; CONVERT STARTING SECTOR TO CHS
MOV AX, 0201H ; BIOS READ SECTOR (AH=02H) READ ONE SECTOR (AL=01H)
LEA SI, ABSOLUTETRACK
MOV CH, BYTE PTR[SI] ; TRACK
LEA SI, ABSOLUTESECTOR
MOV CL, BYTE PTR[SI] ; SECTOR
LEA SI, ABSOLUTEHEAD
MOV DH, BYTE PTR[SI] ; HEAD
LEA SI, BSDRIVENUMBER
MOV DL, BYTE PTR[SI] ; DRIVE
INT 13H ; INVOKE BIOS
JNC SUCCESS ; TEST FOR READ ERROR
XOR AX, AX ; BIOS RESET DISK
INT 13H ; INVOKE BIOS
DEC DI ; DECREMENT ERROR COUNTER
POP CX
POP BX
POP AX
JNZ SECTORLOOP ; ATTEMPT TO READ AGAIN

LEA SI, W ; PRINT ERROR AND EXIT
CALL PUTS
JMP READ_ENDED

SUCCESS:
POP CX
POP BX
POP AX
LEA SI, BPBBYTESPERSECTOR
ADD BX, WORD PTR[SI] ; QUEUE NEXT BUFFER
INC AX ; QUEUE NEXT SECTOR
LOOP READSECTORS ; READ NEXT SECTOR
READ_ENDED:

RET

;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; LOAD ROOT DIRECTORY INTO RAM ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

RootLD DB 10,13,'ROOT LOADED...',10,13,0
RootOffet DB 'Offset(Dec)= ',0
RootSegment DB 10,13,'Segment(Dec)= ',0

LDROOT:
push AX
push BX
push CX
push DX
push SI
mov AX, 2000H
mov ES, AX
MOV CX,14
MOV AX,19
LEA SI, RTBUFFERADDRESS
MOV BX, WORD PTR[SI]
CALL READSECTORS


Lea SI, RootLD
Call Puts
Lea SI, RootOffet
Call Puts
LEA SI, RTBUFFERADDRESS
Mov AX, WORD PTR[SI]
Call PrintNumber
Lea Si, RootSegment
Call Puts
Push ES
Pop AX
Call PrintNumber
Lea Si, NewLine
Call Puts

pop SI
pop DX
pop CX
pop BX
pop AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SEARCH IN ROOT DIRECTORY ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
FreeRdMess DB 'Free RootDir/Start Cluster Number= ',0
RTSCR:
push SI
push CX
push DX
push DI
Push AX
CALL _FIX
LEA SI, BPBROOTENTRIES ;224
MOV CX, WORD PTR[SI] ; LOAD LOOP COUNTER >>CX = 224
LEA SI,RTBUFFERADDRESS
MOV DX, WORD PTR[SI]
MOV DI, DX ; LOCATE FIRST ROOT ENTRY(7C00:0200)
_LOOPR:
push ds
push es
pop ds
MOV AL, BYTE PTR[DI] ; TEST FOR ENTRY MATCH
pop ds
CMP AL, 0;0E5H ;COMPARE [ DI ] WITH E5H TO SEE IF ITS AVAILABE
JE FOUNDFREE ;
CMP AL, 0E5H
JE FOUNDFREE
ADD DI, 0020H ; QUEUE NEXT DIRECTORY ENTRY(ADD DI + 32)
LOOP _LOOPR
MOV SI, OFFSET NOFREEROOTENTRYFOUNDMSG ;IF NO FREE ENRTY IS FOUND PRINT ERROR MESSAGE AND EXIT
CALL PUTS
JMP ENDOK

FOUNDFREE:
MOV SI, OFFSET FREEROOTENTRY
MOV WORD PTR[SI], DI
LEA SI,FreeRdMess
CALL PUTS
MOv AX, DI
Call PrintNumber
Lea SI,NewLine
Call Puts
ENDOK:
pop AX
pop DI
pop DX
pop CX
pop SI

RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE NAME IN ROOT DIRECTORY ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SaveName DB 'FILE NAME IS SAVED IN ROOT',10,13,0

SAVE_NAME_INROOT:
push AX
push CX
push SI
push DI
push DX

LEA SI, FREEROOTENTRY
MOV CX, WORD PTR[SI] ; THE BEGINNING OF ROOT ENTRY
CLD ; INCREMENT SI AND DI IN EACH ITERATION
MOV DI, CX ; COPY THE FREE ROOT ENTRY ADDRESS INTO DI
MOV CX, 000BH ; ELEVEN CHARACTER NAME
LEA SI, FILENAME ; FILENAME TO SAVE IN ROOT ENTRY
; 'REP MOVSB' COPIES CHARACTERS FROM DS:SI TO ES:DI.
REP MOVSB ; COPY FILENAME INTO ROOT ENRTY
; THE ABOVE STATEMENT REPEATES WITH REGARDS TO THE VALUE STORED IN CX
;--------- Copy Kernel for this file
LEA SI, FREEROOTENTRY
MOV CX, WORD PTR[SI]
Mov DX, CX
Mov BX, 11
Add CX, 11
Mov SI, CX
Mov CX, 15
Push DS
Push ES
Pop DS
Att:Mov AL, Byte Ptr ES:[BX]
Mov Byte Ptr ES:[SI], AL
Inc BX
Inc SI
Loop Att
MOV CX, DX
Add CX, 29
Mov BX, CX
Mov Byte Ptr ES:[BX], 1 ;Set Size of File
Pop DS
LEA SI, SaveName
CALL PUTS
Pop DX
Pop DI
Pop SI
Pop CX
Pop AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE START CLUSTER IN ROOT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SaveStartClusterMess DB 'START CLUSTER IS SAVED IN ROOT',10,13,0

SAVE_STARTCLUSTER_INROOT:
push CX
Push SI
Push DI
Push DX
LEA SI, FREEFATENTRY1
MOV CX, WORD PTR[SI] ; CX = FREE CLUSTER
LEA SI, FREEROOTENTRY
Mov DI, WORD PTR[SI] ;FREEROOTENTRY ; THE BEGINNING OF FREE ROOT ENTRY
Push DS
Push ES
Pop DS
MOV WORD PTR[DI + 001AH], CX ; COPY THE CLUSTER IN THE 'START CLUSTER' FIELD IN ROOT ENTRY
Pop DS

Lea SI, SaveStartClusterMess
Call Puts

; Lea SI, AfterPutNo
; Call Puts
; LEA SI, FREEROOTENTRY
; MOV BX, WORD PTR[SI]
; mov cx, 32
; LLL00:
; Push DS
; Push ES
; Pop DS
; Mov AL, Byte Ptr [BX]
; Pop DS
; MOv AH, 0
; Call PrintNumber
; Call GetCh
; Inc BX
; Loop LLL00
Pop DX
Pop DI
Pop SI
Pop CX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE STUFF TO ROOT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;SAVED NAME AND START CLUSTER IN ROOT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SAVE_IN_ROOT:
CALL SAVE_STARTCLUSTER_INROOT
CALL SAVE_NAME_INROOT
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; LOAD FAT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

FatLoadMess DB 10,13,'FAT LOADED... ',10,13,0
FatOffset DB 'Offset(Dec)= ',0
FatSegment DB 10,13,'Segment(Dec)= ',0

LDFAT:
Push AX
Push CX
Push BX
Push DX
Push SI
Mov AX, 2000H
Mov ES, AX
MOV CX,9
MOV AX,1
LEA SI,FTBUFFERADDRESS
MOV BX, WORD PTR[SI]
CALL READSECTORS

;CALL GOTOXYAfterMenu
Lea SI, FatLoadMess
Call Puts
Lea SI, FatOffset
Call Puts
LEA SI,FTBUFFERADDRESS
MOV BX, WORD PTR[SI]
Mov AX, BX
Call PrintNumber

Lea SI, FatSegment
Call Puts
Push ES
Pop AX
Call PrintNumber

Lea SI, NewLine
Call Puts

Pop SI
Pop DX
Pop BX
Pop CX
Pop AX
RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FIND FREE CLUSTE IN FAT ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

FreeFatMess DB ' Free Cluster In FAT Is Found',0AH,0DH,0
FreeFatNo DB ' Free Cluster In FAT = ',0

FINDFREEFAT:
Push CX
MOV CX,0FEDH ;NUMBER OF CLUSTERS TO SEARCH
PUSH CX
Mov AX, 2000H
Mov ES, AX
READNEXT:
LEA SI, STARTCLUSTER
MOV AX, WORD PTR[SI] ; IDENTIFY CURRENT CLUSTER
MOV CX, AX ; COPY CURRENT CLUSTER
MOV DX, AX ; COPY CURRENT CLUSTER
SHR DX, 0001H ; DIVIDE BY TWO
ADD CX, DX ; SUM FOR (3/2)
LEA DI, FTBUFFERADDRESS
MOV BX, WORD PTR[DI] ; LOCATION OF FAT IN MEMORY
ADD BX, CX ; INDEX INTO FAT *
Push DS
Push ES
Pop DS
MOV DX, WORD PTR[BX] ; READ TWO BYTES FROM FAT
Pop DS
;-------------------
TEST AX, 0001H
jz EVEN_CLUSTER
ODD_CLUSTER:
Lea SI, Odd_Even_Fat
Mov Byte Ptr[SI],1
mov CL, 4
shr dx, CL ; take high twelve bits
jmp _DONE
EVEN_CLUSTER:
Lea SI, Odd_Even_Fat
Mov Byte Ptr[SI],0
and dx, 0000111111111111b ; take low twelve bits
_DONE:
CMP DX, 0000H ;TEST FOR BEIGN FREE
JNE NEXTONE ;IF NOT GO CHECK THE NEXT ONE
LEA SI, STARTCLUSTER ;THIS MEANS THE CURRENT CLUSTER WAS FREE
MOV DX,WORD PTR[SI] ; SO GET ITS NUMBER
LEA SI, FREEFATENTRY1 ; AND SAVE IT IN ANOTHER VARIABLE
MOV WORD PTR[SI], DX ;COPY OUR FREE CLUSTER NUMBER IN VARIABLE
Mov AX, DX
JMP FINISH
NEXTONE:
LEA SI, STARTCLUSTER
MOV AX, WORD PTR[SI]
INC AX
MOV WORD PTR [SI], AX
POP CX ;RESTORE HOW MANY CLUSTERS REMAINED TO SEARCH
DEC CX
push cx ;DECREASE IT BY ONE
CMP CX,0 ;FINISHED ALREADY?
JE NOTFOUND ;NO MORE SEARCHING , PRINT ERROR AND EXIT
JMP READNEXT ;IF NOT GO READ ONE MORE .
NOTFOUND:
pop cx
LEA SI, NOTHINGFOUND
CALL PUTS
LEA SI, FREEFATENTRY1
MOV WORD PTR[SI], 0
Pop CX
RET
FINISH:
pop cx
Lea SI, Odd_Even_Fat ; IF cluster No is Odd THEN we must save Right Shift of Cluster No
Mov AL, Byte Ptr[SI] ; Else if cluster No is Odd we must save Left Shift of Cluster No
Mov AH,0
Push DS
Push ES
Pop DS
Cmp AX, 0
Je _Even
MOV Byte PTR[BX+1], 0FFH
Mov CL, Byte Ptr[BX]
OR CL,0F0H
Mov Byte PTR[BX], CL
Jmp __Done
_Even: MOV WORD PTR[BX], 0FFFH ; BECAUSE OURFILE IS ONLY ONE CLUSTER, THEN WE SPECIFY END OF FILE HERE
__Done: Pop DS
;--------------------------
Lea SI, FreeFatMess
Call Puts
Lea SI, FreeFatNo
Call Puts
LEA SI, FREEFATENTRY1
Mov AX, WORD PTR[SI]
Call PrintNumber
Lea Si, NewLine
Call Puts

Pop CX

RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FIND AND LOAD FILE ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LoadFileMess DB 10,13,'File Loading... ',10,13,0
FileStartCluster DB 'Start Cluster of File= ',0
LoddFileFatOffset DB 'Load Offset(Dec)= ',0
LoddFileFatSegment DB 10,13,'Load Segment(Dec)= ',0


FINDNLOAD:
Lea SI,LoadFileMess
Call Puts
; CALL _FIX ; LEA SI, BPBROOTENTRIES
MOV CX, 224 ; WORD PTR[SI]; LOAD LOOP COUNTER
LEA SI,RTBUFFERADDRESS ; LOCATE FIRST ROOT ENTRY(X:0200)
MOV DX, WORD PTR[SI]
MOV DI, DX
_LOOP:
PUSH CX
PUSH DI
MOV CX, 000BH ; ELEVEN CHARACTER NAME
LEA SI, FILENAME ; FILENAME TO FIND
CLD
REP CMPSB ; TEST FOR ENTRY MATCH
POP DI
POP CX ;COMPARE ES:DI AND DS:SI FOR CX CHARACTER(BYRE)
JE LOAD_FAT
ADD DI, 0020H ; QUEUE NEXT DIRECTORY ENTRY
LOOP _LOOP
JMP DIDNTFIND
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;LOAD FAT;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LOAD_FAT:
Mov AX, 2000H
Mov ES, AX
MOV DX, WORD PTR ES:[DI + 001AH] ; DX= STARTING CLUSTER OF FILE(BYTE 26 AND 27)
LEA SI, CLUSTER
MOV WORD PTR[SI], DX ; FILE'S FIRST CLUSTER
LEA DI , FTBUFFERADDRESS
MOV BX, WORD PTR[DI] ; READ FAT INTO MEMORY (X:C200)
MOV CX, 9
MOV AX,1
CALL READSECTORS
Lea SI,LoddFileFatOffset
Call Puts
LEA DI , FTBUFFERADDRESS
MOV AX, WORD PTR[DI]
Call PrintNumber
Lea SI,LoddFileFatSegment
Call Puts
MOV AX, ES
Call PrintNumber
Lea SI, NewLine
Call Puts
Lea SI,FileStartCluster
Call Puts
LEA SI, CLUSTER
MOV AX, WORD PTR[SI]
Call PrintNumber
Lea SI, NewLine
Call Puts
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;READ FILE INTO MEMORY(X:OFFSET FILE)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Lea BX, OutPut_Bffer ;DESTINATION FOR FILE
PUSH BX
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; LOAD FILE INTO RAM ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LOAD_IMAGE:
LEA SI, CLUSTER
MOV AX, WORD PTR[SI] ; CLUSTER TO READ
POP BX ; BUFFER TO READ INTO
CALL CLUSTERLBA ; CONVERT CLUSTER TO LBA: GET SECTOR NUMBER
MOV CX, 1 ;[BPBSECTORSPERCLUSTER=1]: SECTORS TO BE READ
Push ES
Push DS
Pop ES
CALL READSECTORS
Pop ES
;PUSH BX
;JMP ENDK
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; COMPUTE NEXT CLUSTER ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LEA SI, CLUSTER
MOV AX, WORD PTR[SI] ; IDENTIFY CURRENT CLUSTER
MOV CX, AX ; COPY CURRENT CLUSTER
MOV DX, AX ; COPY CURRENT CLUSTER
SHR DX, 0001H ; DIVIDE BY TWO
ADD CX, DX ; SUM FOR (3/2)
LEA DI, FTBUFFERADDRESS ; LOCATION OF FAT IN MEMORY
MOV BX, WORD PTR[DI]
ADD BX, CX ; INDEX INTO FAT
MOV DX, WORD PTR ES:[BX] ; READ TWO BYTES FROM FAT
TEST AX, 0001H
JNZ _ODD_CLUSTER
_EVEN_CLUSTER:
AND DX, 0000111111111111B ; TAKE LOW TWELVE BITS
JMP _DONE_
_ODD_CLUSTER:
MOV CL, 4
SHR DX, CL ; TAKE HIGH TWELVE BITS
_DONE_:
LEA SI, CLUSTER
MOV WORD PTR[SI], DX ; STORE NEW CLUSTER
CMP DX, 0FF0H ; TEST FOR END OF FILE
JB LOAD_IMAGE
MOV SI, OFFSET FILEFOUND
CALL PUTS
JMP ENDK
DIDNTFIND:
MOV SI, OFFSET FILENOTFOUND
CALL PUTS
ENDK:
Lea SI, OutPut_Bffer
Call Puts
Lea SI, ContinueMess
Call Puts
Call GetCh
RET
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE FILE ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;=====================================;;
;; FOR TEXT FILE ONLY ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;====================================================================================
;MOV CX, 1 ; NUMBER OF SECTORS IN TOTAL TO BE WRITTEN TO THE HARD DISK =
;MOV BX,OFFSET TEXT ; WRITE THESE BYTES TO DISK =
;LEA SI,FREEFATENTRY1 ; COPY THIS CLUSTER INTO AX , FOR BEING CONVERTED TO LBA =
;MOV AX,WORD PTR[SI] =
;CALL CLUSTERLBA ; CONVERT THIS CLUSTER TO LBA ( STORES THE RESULT IN AX ) =
;====================================================================================

WRITE_DONEMSG DB 'WRITTING WAS SUCCESSFUL',10,13,0
CANT_WRITEMSG DB 'ERROR: WRITTING FAILED',0

SAVEFILE:

;mov ax,50
mov cx ,1
mov bx, offset text
push ds
pop es
WRITENEXT:
MOV DI, 0005H ; FIVE RETRIES FOR ERROR
WRITELOOP:
; CALL PUSHREGS
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
CALL LBACHS ; CONVERT LBA TO CHS
MOV AX, 0301H ; BIOS WRITE SECTOR (AH=03H) WRITE ONE SECTOR (AL=01H)
LEA SI, ABSOLUTETRACK
MOV CH, BYTE PTR[SI] ; TRACK
LEA SI, ABSOLUTESECTOR
MOV CL, BYTE PTR[SI] ; SECTOR
LEA SI, ABSOLUTEHEAD
MOV DH, BYTE PTR[SI] ; HEAD
LEA SI, BSDRIVENUMBER
MOV DL, Byte PTR[SI] ; HARD DRIVE
INT 13H ; INVOKE BIOS
JNC WRITE_DONE ; TEST FOR WRITE ERROR

XOR AX, AX ; BIOS RESET DISK
INT 13H ; INVOKE BIOS

;CALL RESET_HARD ; RESETS HARD DRIVE DRIVER
; CALL POPREGS
POP CX
POP BX
POP AX
DEC DI ; DECREMENT ERROR COUNTER
JNZ WRITELOOP ; ATTEMPT TO WRITE AGAIN

LEA SI, CANT_WRITEMSG ; PRINT ERROR AND EXIT
CALL PUTS
JMP WRITE_ENDED

WRITE_DONE:
LEA SI, WRITE_DONEMSG
CALL PUTS
POP CX
POP BX
POP AX ; CHECK TO SEE IF WE WROTE ALL NEEDED SECTORS
; CALL POPREGS ; THIS LINE MAKES IT CLEAR THAT , WE WRITE ANOTHER SECTOR
; OR NO, WE ARE DONE HERE, THE NUMBER OF SECTORS TO WRIE
; IS LOCATED IN CX.
LEA SI, BPBBYTESPERSECTOR
ADD BX, WORD PTR[SI] ; QUEUE NEXT BUFFER
INC AX ; QUEUE NEXT SECTOR
LOOP WRITENEXT ; IF WE HAVE MORE SECTORS TO WRITE, GO WRITE THE NEXT ONE

WRITE_ENDED:

RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; RESET HARD DISK DRIVER ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
RESET_HARD:

; CALL PUSHREGS
push CX
Push AX

MOV CX,5

RESETHHD:
CMP CX,0
JE EXT
MOV AH,00H ; RESET FUNCTION
MOV AL,00H ; HARD DISK TO BE RESET
INT 13H ; RESET
DEC CX
JC RESETHHD ; IF ANYTHING WENT WRONG TRY AGAIN

EXT:
pop ax
pop cx
; CALL POPREGS
RET
;========================================

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; SAVE FAT OR ROOT DIRECTORY ON DISK ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; BEFORE CALLING THIS FUNCTION ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; FOR FAT ONLY ;;
;; MOV CX, 18 ;;
;; MOV AX,1 ;;
;; MOV BX,[FTBUFFERADDRESS] ;;
;=======================================
;; FOR ROOT ONLY ;;
;; MOV CX,14 ;;
;; MOV AX,19 ;;
;; MOV BX,[RTBUFFERADDRESS] ;;
;=======================================
;TEXT DB 512 DUP(0),0
;ABSOLUTETRACK
;ABSOLUTESECTOR
;ABSOLUTEHEAD

DUMP_DONEMSG DB 'DUMPP_SUCCESSFUL ',10,13,0
CANT_DUMPMSG DB 'ERROR: DUMPP_FAILED',10,13,0
Dup_ Db '.',0
Dup__ Db '-',0
DUMPONDISK:
DUMPNEXT:
MOV DI, 0005H ; FIVE RETRIES FOR ERROR
DUMPLOOP:
lea si, Dup_
Call PutS
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX

; push AX
; push CX
; Mov DI, 0
; Mov CX, 20
; lll:
; Mov AL, ES:[BX+DI]
; Mov AH, 0
; Call PrintNumber
; lea SI, Dup__
; Call Puts
; Inc DI
; Call GetCh
; Loop lll
; Pop CX
; Pop AX


CALL LBACHS ; CONVERT LBA TO CHS
MOV AX, 0301H ; BIOS WRITE SECTOR (AH=03H) WRITE ONE SECTOR (AL=01H)
LEA SI, ABSOLUTETRACK
MOV CH, BYTE PTR[SI] ; TRACK
LEA SI, ABSOLUTESECTOR
MOV CL, BYTE PTR[SI] ; SECTOR
LEA SI, ABSOLUTEHEAD
MOV DH, BYTE PTR[SI] ; HEAD
LEA SI, BSDRIVENUMBER
MOV DL, Byte PTR[SI] ; HARD DRIVE
INT 13H ; INVOKE BIOS
JNC DUMP_DONE ; TEST FOR WRITE ERROR
XOR AX, AX ; BIOS RESET DISK
INT 13H ; INVOKE BIOS
; CALL RESET_HARD ; RESETS HARD DRIVE DRIVER
; DECREMENT ERROR COUNTER
POP CX
POP BX
POP AX
DEC DI
JNZ DUMPLOOP ; ATTEMPT TO WRITE AGAIN
LEA SI, CANT_DUMPMSG ; PRINT ERROR AND EXIT
CALL PUTS
JMP DUMP_ENDED
DUMP_DONE:
;CHECK TO SEE IF WE WROTE ALL NEEDED SECTORS
;CALL POPREGS ;THIS LINE MAKES IT CLEAR THAT , WE WRITE ANOTHER SECTOR
;OR NO, WE ARE DONE HERE, THE NUMBER OF SECTORS TO WRIE
POP CX
POP BX
POP AX ;IS LOCATED IN CX.
LEA SI, BPBBYTESPERSECTOR
ADD BX, WORD PTR[SI] ; QUEUE NEXT BUFFER
INC AX ; QUEUE NEXT SECTOR
LOOP DUMPNEXT ; GO DUMP THE NEXT SECTOR ON HARD
LEA SI, DUMP_DONEMSG
CALL PUTS
DUMP_ENDED:

;mov ax,1
;mov cx,1

;Push ES
;Push DS
;Pop ES
;lea bx,text
;call READSECTORS
;CALL View
;Pop ES
;Call GetCh


RET
;========================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; TRACKER ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

X DB 'REACHED HERE ',10,13,0
_X:
MOV DH,15
MOV DL,15
CALL GOTOXY
LEA SI, X
CALL PUTS
CALL GETCH
RET
got:
push DX
mov dh,18
mov dl,25
call gotoxy
pop dx
ret
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; MAIN FUNCTION ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;=======================================;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; BEGIN ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BEGIN:
CLI
Pop AX
Mov AH, 0
Lea SI, BSDRIVENUMBER
Mov Byte PTR[SI], AL
MOV AX, 01000H ; CODE SEGMENT TA 6000H
MOV DS, AX
MOV ES, AX
STI
MENUF:
CALL CLEARSCREEN
Mov DH,1
Mov DL,1
Call GOTOXY
CALL PRINT_MENU
CALL GETINPUT
CMP AL,'N'
JE NEWF
CMP AL,'S'
JE SAVEF
CMP AL,'L'
JNE Next ;
Jmp LOADF
Next: CMP AL,'E'
JNE ee
MOv ah,0
int 19H
ee: JMP MENUF
NEWF:
CALL CLEARSCREEN
CALL WRAC
WRITEF:
;CALL PRFNAME
CALL READTEXT
JMP MENUF
;==================================================================================
SAVEF:
CALL GETNAME ;
;----------------------------------------------------------------------------------
CALL LDFAT ; LOAD FAT
CALL FINDFREEFAT ; SEARCH FOR FRRE CLUSTER & SAVE IN VARIABLE & SPECIFY END OF FILE
Lea SI, WriteFatIntoDisk
Call Puts
MOV CX,9 ; NUMBER OF SECTORS IN TOTAL TO BE WRITTEN TO THE HARD DISK
;MOV CX,1 ; NUMBER OF SECTORS IN TOTAL TO BE WRITTEN TO THE HARD DISK
LEA SI, FTBUFFERADDRESS ; THE ADDRESS OF FAT LOADED IN MEMORY
MOV BX, WORD PTR[SI]
Mov Ax,2000H
Mov ES, AX
MOV AX,1 ; START OF FAT ON DISK
CALL DUMPONDISK ; WRITE BACK FAT TO HARD/FLOPPY DISK
Lea SI, ContinueMess
Call Puts
Call GetCh
;----------------------------------------------------------------------------------
;Call CLEARSCREEN
CALL LDROOT ; LOAD ROOT DIRECTORY
CALL RTSCR ; SEARCH FOR FREE ENTRY
CALL SAVE_IN_ROOT ; SAVE START CLUSTER IN ROOT DIRECTORY & ;SAVE FILE NAME IN ROOT DIRECTORY
Lea SI, WriteRootIntoDisk
Call Puts
Mov Ax,2000H
Mov ES, AX
LEA SI,RTBUFFERADDRESS ; THE ADDRESS OF ROOT LOADED IN MEMORY
MOV BX, WORD PTR[SI]
MOV CX,14 ; NUMBER OF SECTORS IN TOTAL TO BE WRITTEN TO THE HARD DISK
MOV AX,19 ; START OF ROOT ON DISK
CALL DUMPONDISK ; WRITE BACK ROOT TO HARD /FLOPPY DISK
Lea SI, ContinueMess
Call Puts
Call GetCh
;----------------------------------------------------------------------------------
;Call CLEARSCREEN ; FOR TEXT FILE ONLY ;
LEA SI, FREEFATENTRY1
MOV AX, WORD PTR[SI] ;200
CALL CLUSTERLBA
CALL SAVEFILE
;-----------------------------------------------------------------------------------
LEA SI, SaveOperationMess
CALL PUTS
CALL GETCH
JMP MENUF
;===================================================================================
LOADF: ;CALL CLEARSCREEN
CALL CLEARSCREEN
CALL LDAC
CALL PRINTINT
CALL GETNAME
CALL LDROOT
CALL FINDNLOAD ;LOADFILE
JMP MENUF ;WRITEF
;===================================================================================
EXITP:
CALL EXITACTIVATED
mov ah,0
RB: INT 19H ; BOOT COMPUTER

CODE ENDS
ENDتصاویر کوچک فایل پیوست فایل های پیوست شده

Submit "پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط" to Facebook Submit "پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط" to Digg Submit "پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط" to del.icio.us Submit "پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط" to StumbleUpon Submit "پروژه سیستم عامل در اسمبلی با توضیحات خط به خط" to Google

نظراتPowered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 01:05 AM بر حسب GMT +4.5 می باشد.