سلام
به یک دانشجوی رشته ی برق جهت همکاری و همفکری در پروژه ای نیازمندیم.
خواهشمند است نام و شماره تماس و اینکه ورودی چه سالی هستید برام پیام خصوصی کنید.
با تشکر


موضوعات مشابه: