سلام
در ایجاد 2 سناریو زیر(در Packet Tracer) با مشکل برخوردم....لطفا راهنمایی و کمک کنید...؟؟
.
.
.

.
.


موضوعات مشابه: