امروزه وجود واحد کنترل کیفیت در پروژه های طراحی سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است
هنگامی که شما پروژه ای را در دست میگیرید نحوه رسیدن به خواسته های سفارش دهنده
پروژه گاه بدون ابزارهای اصولی و بکار گیری سیکلهای کاری حرفه ای نتیجه لازم را دست نیافتنی
میکنددر نقطه مقابل وجود واحد کنترل کیفی در پروژه های طراحی سایت این امکان را ایجاد کرده تا با کوتاه کردن زمان اجرای پروژه هزینه کمتری به سفارش دهنده تحمیل شود و از سوی دیگر موارد پنهان از نظر یک خریدار غیر حرفه ای نیز رعایت گشته تا در آینده هر بیننده ای به تحسین اثر بپردازدهنگام انتخاب شرکت طراحی سایت چه برای طراحی سایت فروشگاهی چه صنعتی یا پزشکی و غیره قبل از هر چیز گردش کاری که در
طول مدت اجرای طراحی سایت شما را درگیر خواهد کرد و ایستگاههای کنترل کیفی را مورد بررسی قرار دهید مطمئنا هزینه های بعدی کمتری را تجربه
خواهید کرد
امروزه ادعاهای بزرگ به مدد عدم وجود قوانین کافی برای نظارت بر آن کار سختی نیست
هفت مورد مهم که نشان از وجود امکان کنترل کیفی در طراحی سایت شما را گوشزد میکنند :
۱- فرمتهای دریافت اطلاعات اولیه از سفارش دهنده
۲- فرمتهای همگرا کننده نگاه و نظر کارفرما و طراح سایت
۳-سیستم های کنترل زمانبندی اجرای پروژه
۴- نیروی رابط هماهنگ کننده
۵- ساختار های تهیه صورت جلسات
۶- وجود بتا تستر در شرکت
۷-وجود سیستم ارتباطی مکتوب و اتوماسیون در شرکت


لینک منبع:طراحی سایت فراکارانتموضوعات مشابه: