به کلیه ماشین ها و ابزارآلات صنعتی که در بخش صنایع چوبی مانند ام دی اف (MDF)، نجاری، مبلمان و کلیه صنایع و موارد مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد ماشین آلات صنایع چوب گفته می شود.
وودینر، بهترین وبزرگ ترین مرجع خرید و فروش ماشین آلات صنایع چوبی.

موضوعات مشابه: