استخر آفتاب البرز کرج

استخر آفتاب البرزمجموعه ای شامل استخر، سونا، حوضچه آب سرد و امکاناتی نظیر آب درمانی و هیدروتراپی زیر نظر متخصصین می باشد.
آموزش شنا زیر نظر مربیان نیز در این استخر انجام می شود.

سانس های استخر آفتاب البرز

بانوان روز های زوج از 10 صبح تا 18 و روز های فرد از 9 صبح تا 13

آقایان روز های زوج از 19 تا 23 و روز های فرد از 15تا 23 ، جمعه ها و روزهای تعطیل از ساعت 15 تا 23

بانوان و آقایان هر روز امکان استفاده از استخر آفتاب البرز را دارند.
روزهای جمعه استخر مخصوص آقایان می باشد.

قیمت بلیط استخر آفتاب البرز

بانوان | آقایان 15000 تومان

آدرس : كرج - خیابان درختی-روبه روی سه راه تهران-مجتمع آفتاب
تلفن : ۰۲۶ -۳۳۵۵۲۸۴۵-۳۳۵۵۲۸۴۹