نام فایل : حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوكامپوزیت نانورس
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 6

دانلود فایل
نام فایل : بررسی و اندازهگیری فلزات سنگین نیکل، سرب، مس، منگنز، روی،
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 10دانلود فایل

نام فایل : ررسی بنیادین
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 44


دانلود فایل
نام فایل : استفاده از نانو ذرات اکسید روی آالییده شده با سرب برای حذف آالیینده ها رنگی تحت
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 12


دانلود فایل
نام فایل : دانلود رایگان مقاله همه چیز در مورد رشته شیمی
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 10


دانلود فایل
دانلود مقاله

موضوعات مشابه: