تفليس پايتخت و بزرگترين شهر گرجستان و شرق اروپا مي‌ باشد.


تفليس در جنوب شرق اروپا قرار گرفته است، موقعيت مکاني تفليس يعني قرار گيري در مسير شرق و غرب، اين شهر را نقطه? اتصال امپراتوري‌هاي رقيب گوناگون قرار مي ‌داده است و امروزه موقعيت آن را به عنوان يک مسير مهم براي انرژي جهان و پروژه‌هاي بازرگاني و مسير اتصال دو قاره اروپا با آسيا را تضمين مي‌کند.


تفليس در طول تاريخ سکونتگاه مردم مختلفي با نژاد، فرهنگ و مذاهب مختلف بوده است ولي امروزه از نظر مذهبي در شمار شهرهاي مسيحي ارتدکس شرقي به حساب مي ‌آيد.


آب و هواي تفليس


آب و هواي تفليس اقليم نيمه‌گرمسيري مرطوب (سامانه طبقه‌بندي اقليمي کوپن) با تأثيرات غالبِ اقليم قاره‌اي مرطوب است. تفليس داراي زمستان‌هاي نسبتاً سرد و تابستان‌هاي گرم است. پس توصيه مي شود تابستان را براي سفر به تفليس انتخاب نماييد.


قيمت تور تفليس


به علت اينکه تفليس و گرجستان از ايرانيان تقاضاي ويزا نميکند به همين دليل تورهاي تفليس قيمت بالايي ندارند و شما با هر بودجه اي مي توانيد به اين شهر سفر نماييد.


راه هاي سفر به تفليس


به علت بعد مسافت مي بايست با هواپيما به تفليس سفر کرد و براي اين کار به هر آژانسي مي توانيد مراجعه کنيد ولي ما به شما پيشنهاد مي کنيم تور تفليس گرجستان را مستقيم خريداري نماييد.
منبع : سرزمین تور

موضوعات مشابه: