شرکت Techspace که در شهر برلین قرار دارد برای بازسازی و طراحی داخلی اداری شرکت از طراحان خود استفاده کردند . و ازنکات بارز این دیزاین به انتخاب هوشمندانه از سبک مدرن که با به کاربردن رنگ های خنثی و مبلمان اداری ساده با ترکیب رنگ سفید و سیاه و استفاده درست و به جا از پارتیشن های شیشه ایی در بعضی قسمت ها اشاره کرد
در این مدل طراحی نیز شاهد طراحی قسمت کارمندان به صورت فضای باز هستیم که در دکوراسیون داخلی ارائه شده سالهای اخیر بسیار شایع شده است