شاید شما هم زمانی که قصد اخذ ویزای یک کشور را داشته اید، با کلمه مولتی ، مولتیپل ، مالتی و مالتیپل برخورد داشته اید. ویزای کانادا (مولتیپل کانادا) به نام ویزای پنج ساله نیز شناخته می شود.
ویزای پنج ساله، یکی از انواع ویزای موقت کانادا است که به دارنده ویزا مجوز می دهد که بدون محدودیت و به دفعات به این کشور سفر داشته باشد.
دارنده این ویزا می تواند با هر بار ورود به خاک کشور کانادا، تا مدت زمان 6 ماه (180 روزه) در این کشور اقامت داشته باشد، اما این نوع از ویزا اجازه کار یا تحصیل را به دارنده ویزا نمی دهد، البته به جز کرسی و نشست های کمتر از 6 ماهه.
در بعضی از موارد، این امکان وجود دارد که ویزای توریستی کشور کانادا را به ویزای تحصیلی، شغلی و یا اقامت دائم تبدیل کرد.

منبع: ویزای کانادا

موضوعات مشابه: