بسیاری از صندلی های اداری یک جک بادی دارند که به استفاده کننده امکان تنظیم ارتفاع صندلی را با تکان دادن یک اهرم می دهند. هر چند این صندلی های اداری می توانند در برابر سالها استفاده و تنظیم مجدد مقاومت کنند اما با گذشت زمان جک بادی نیاز به تعویض پیدا می کند. شما می توانید صندلی اداری خودتان را در کمتر از یک ساعت با چند ابزار تنظیم کنید.


صندلی را به پهلو قرار داده و اطمینان حاصل کنید که جک کاملا کشیده باشد.


پایه و چرخ پایین را با باز کردن گیره های نگهدارنده (که یکسری گیره فلزی کوچک هستند) از قسمت مرکزی زیر پایه چرخ از صندلی جدا کنید. سپس آن را با استفاده از یک دم باریک باز کنید.


یک آچار لوله بازکن را به قسمت بالای جک درست زیر صندلی وصل کنید. آچار را در اطراف جک محکم کرده و سپس آن را به جلو و عقب تکان دهید و سعی کنید جک را باز کنید. این جک ها معمولا محکم در جای خود قرار گرفته اند و جدا کردشان از صندلی می تواند سخت باشد.


اگر در جدا کردن جک از صندلی مشکل داشتید ماده روان کننده WD-40 را در قسمت بالایی جک (جایی که به نشیمن می رسد) اسپری کنید. وقتی که ماده برای چند دقیقه روی صندلی ماند دوباره سعی کنید که جک را با استفاده از آچار لوله بردارید.


جک جدید را به جای قبلی قرار داده و آن در شکافی که در پایین نشیمن قرار دارد فشار داده و پایه را به صندلی وصل کنید.


صندلی را برگردانده و به حالت معمولی روی زمین قرار دهید سپس با تمام وزنتان روی آن بنشینید این کار باعث محکم شدن جک سرجایش شده و به این ترتیب کار تعمیر صندلی قدیمی به اتمام می رسد.

تعمیرات صندلی اداری

موضوعات مشابه: