تاریخچه باربری و حمل بار
از دیرباز همواره انسان مجبور به ابداع روش هایی برای جابجایی وسایل و مایحتاج خود برای گذران زندگی بوده است. قبل از انکه انسان بتواند چرخ را برای تسهیل امور خود اختراع کند همواره جابجایی و حمل بار بوسله خود انسان و اغلب بصورت فردی و یا با کمک گرفتن از حیوانات انجام می شده است. بعدها انسان با توجه به یکجا نشینی و زندگی دسته جمعی ابزاری را به کار گرفت که بتواند بارهای سنگین را بصورت چند نفره جابجا کند. بستن چند تکه چوب بصورت متقاطع باع شد انسان اولیه بتواند بار های سنگین را روی انها قرار دهد و با استفاده از چوب ها بعنوان دستگیره و محل اعمال زور به کار بگیرد. در این حالتانها قادر بودند بارهایی چند برابر سنگین تر از وزن خودشان را جابجا کنندو بدین ترتیب در شکارها بتوانند حیوانات بزرگتری شکار کنند.
بعدها انسان توانست اختراع بزرگ خود یعنی چرخ را اختراع کند. چرخ امکان حرکت بهتر و سریعتر بدون بکارگیری توان زیاد را میسر ساخت. تکامل استفاده از چرخ ها در قالب گاری و چرخ دستی و استفاده از حیوان های بارکش به انسان کمک کرد که براحتی بتواند وسایل و ابزار مورد نیاز خود را به مکان های مختلف انتقال دهد. بعد از اختراع چرخ بود که امکان تردد و عرضه محصول خارج از محل زندگی برای انسان فراهم شد و به نوعی تغییرات اقتصادی از همین اختراع نشات گرفت .
تکامل استفاده از نیروی محرکه چرخ در طی قرن ها منجر به اختراع وسیله های نقلیه مدرن تری شد. با اختراع دیگ بخار و در پی آن موتورهای اتومیبل های شخصی انقلاب بزرگی در زمینه حمل و نقل محقق شد. استفاده از قطارها در این زمان به شدت رو به افزایش بود. ماشین به انسان این اجازه را داد که اموری را به انجام برساند که تا قبل از آن از قوه تصور او هم خارج بود. در طی جنگ های جهانی اول و دوم نیاز به جابجایی ابزارآلات جنگی و نیز انتقال نیرو های نظامی در مسافت های طولانی به شدت رو به فزونی نهاد. بر همین اساس کشورهای مختلف توجه ویژه ای روی ساخت و توسعه خودروهای باربری قدرتمند کردند. همزمان توجه به ساخت هواپیماها از نکاتی بود که مورد توجه ارتش کشورهای مختلف قرار گرفت.
از آن زمان به بعد بود که سرعت رشد و توسعه صنعت خودرو سازی و هواپیما سازی مدام فزاینده بوده است. استفاده از تکنولوژی های مخلف در دهه های متفاوت قابل توجه بوده است. توسعه خودروهای باربری در این سالها هم در نوع خود جالب بوده است. در طراحی و توسعه این خودرو ها سعی بر این شده است که ضمن افزودن توانایی های ویژه به این خودرو ها به جنبه های سرعت و شتاب آنها و نیز انعطاف پذیر بودن آنها توجه ویژه لحاظ گردد. امروزه باربری در تهران و حمل بار از صنف های مهم و پرسود و پر رقابت صنعت خودرو به شمار می رود. توجه همزمان به کیفیت، سرعت، ایمنی، و قیمت پایین از نیازهایی بوده است که در این سالها خودروسازان بشدت در مرکز توجه خود قرار داده اند.