مشاوره روانشناسی


مشاوره روانشناسی: روانشناسی مشاوره یک روانشناسی است که شامل پژوهش و کارهای کاربردی در زمینه های مختلف می شود:فرایند مشاوره و نتیجه؛ نظارت و آموزش؛ توسعه و مشاوره شغلی؛ و پیشگیری و سلامت.برخی از موضوعات متحد در میان روانشناسان مشاوره شامل تمرکز بر دارایی ها و نقاط قوت، تعاملات فردی-محیطی، رشد تحصیلی و حرفه ای، تعاملات کوتاه و تمرکز بر شخصیت های دست نخورده است.خدمات مشاوره روانشناسی

در دهه های اخیر، روانشناسی مشاوره به عنوان حرفه ای گسترش یافته و در حال حاضر در کشورهای مختلف در سراسر جهان نمایندگی می شود.کتاب هایی که وضعیت فعلی بین المللی این حوزه را توصیف می کنند شامل کتاب راهنمای مشاوره روانشناسی و روان درمانی در زمینه بین المللی است؛کتاب بین المللی مشاوره روانشناسی تلفنی بین فرهنگی و مشاوره در سراسر جهان: یک کتاب بین المللی با هم جمع شدن این حجم ها، تاریخچه جهانی این زمینه را ردیابی می کنید، پدیده های متنوع فلسفی، نظریه ها، فرآیندها و روند های مشاوره ای در کشورهای مختلف را بررسی کرده و انواع برنامه های آموزش جهانی مشاوره خانواده تلفنی را مرور کنید. علاوه بر این، روش های درمان و بیهوشی سنتی و بومی که ممکن است صدها سال پیش از روش های مشاوره خانواده مدرن پیش برود، در بسیاری از کشورهای غیر غربی و غربی اهمیت دارد.وظایف روانشناسان

روانشناسان مشاوره در تنظیمات مختلف با توجه به خدمات ارائه شده و جمعیت مشتریان که در خدمت هستند، کار می کنند.بعضی از آنها در کالج ها و دانشگاه ها به عنوان معلمان، ناظران، پژوهشگران و ارائه دهندگان خدمات استخدام می شوند.دیگران در کار مستقل مشغول به ارائه مشاوره خانواده تلفنی روان درمانی، ارزیابی و مشاوره تلفنی خانواده هزوج ها، خانواده ها، گروه ها و سازمان ها هستند.تنظیمات اضافی که در آن تمرین روانشناسان مشاوره ازدواج تلفنی شامل مراکز بهداشت روانی، مراکز پزشکی اداره جانبازان و سایر امکانات، خدمات خانواده، سازمان های نگهداری بهداشت، سازمان های توانبخشی، سازمان های تجاری و صنعتی و مشاوره در شرکت ها می باشد.تاریخچه مشاوره روانشناسی

اصطلاح “مشاوره” منشاء آمریكایی است كه توسط راجرز تهیه شده است، كه در صورت عدم داشتن مدارك پزشکی ممكن استاز روانكاری روانشناسی خودداری كند.در ایالات متحده آمریکا،مشاوره روانشاسی، مانند بسیاری از تخصصهای روانشناسی مدرن، در نتیجه جنگ جهانی دوم آغاز شد.در طول جنگ، نیروهای ایالات متحده نیاز جدی به تدریس و آموزش حرفه ای داشتند.در دهه 1940 و 1950، اداره جانبازان یک تخصص را به نام “مشاوره روانشناسی” ایجاد کرد.APA تشکیل شد.جامعه روانشناسی مشاوره روانشناسان، دانش آموزان و متخصصانی را که به منظور ارتقاء آموزش و پرورش، تمرین، تحقیقات علمی، تنوع و منافع عمومی در زمینه روانشناسی حرفه ای متعهد هستند، متصل می کند.این علاقه به آموزش مشاوره و ایجاد اولین چندین برنامه PhD در زمینه روانشناسی مشاوره قبل از ازدواج را پرورش داد.اولین برنامه های روانشناسی مشاوره در دانشگاه مینه سوتا؛ دانشگاه ایالتی اوهایو؛ دانشگاه مریلند، کالج پارک؛ دانشگاه میسوری؛ کالج معلمان، دانشگاه کلمبیا؛ و دانشگاه تگزاس در آستین.فرق روانشناس با روان پزشک در چیست؟

میزان آموزش مورد نیاز برای روانشناسان براساس کشورهایی است که در آن تمرین می کنند متفاوت است.به طور معمول، یک روانشناس دوره کارشناسی را تکمیل می کند و سپس 5-6 سال تحصیل و / یا تربیت ادامه می دهد، که منجر به دکترا می شود.در حالی که هر دو روانپزشک و مشاور روانپزشکی مشاوره ارائه می دهند،مشاوره خانواده تلفنی روانپزشکان باید مدرک پزشکی داشته باشند و بنابراین می توانند دارو را که در آن روانشناس نیستند، تجویز کنند.

موضوعات مشابه: