- کسی که از شما آزمون می گیرد در واقع هنر ارتباط برقرار کردن شما را مورد سنجش قرار می دهد و دقت گرامری شما را مورد ارزیابی قرار نمی دهد .
- پاسخ سوالات را حفظ نکنید و به صورت طوطی وار به آزمون گیرنده تحویل ندهید .
- تا جایی که امکان دارد پاسخ سوالات را شرح دهید .
- بیش تر از آزمون گیرنده صحبت نمایید .
- گاهی اوقات پیش می آید که سوالی که پرسیده می شود چندان واضح و روشن نیست و در این حالت شما از آزمون گیرنده بخواهید که توضیح بیش تری بدهد .
- حیطه ی موضوعاتی که مطرح می شوند چندان هم بی حد و مرز نیستند و برایشان محدودیت وجود دارد و شما سعی کنید که روی این موضوعات کار کنید .
- باید ایده خود را بیان نمایید و از آن دفاع نمایید .
برای آمادگی در آزمون آیلتس می توانید کلاس های موسسات آموزشی شرکت نمایید . تدریس خصوصی زبان دنیای زبان از بهترین اساتید برای آموزش به زبان آموزان استفاده می نماید .

موضوعات مشابه: