خرید گوگرد معدنی زرکوه پس از جستجو، پیگیری و بررسی های لازم و مستمر از مصرف کنندگان گوگرد طلائی و سوپر طلائی معدن زرکوه به منظور دفع آفت خانمان برانداز و پسیل پسته به این نتیجه رسیده است که گوگرد معدن زرکوه بهترین انتخاب است.
برای کمپوست کردن کود حیوانی حتما باید نکات زیر را رعایت کنید:
1- کود حیوانی میبایست حداقل 40% رطوبت داشته باشد.
2- کود حیوانی میبایست حتما بصورت کپه و یا همان کله قندی روی هم قرار گیرد که شرایط فعالیت باکتریهای موجود در گوگرد ارگانیک معدن زرکوه و کودهای حیوانی فراهم گردد و عمل فسیل کردن کود حیوانی انجام شود.
3- به هیچ وجه روی آن را نپوشانید و مانع تهویه هوا، عمل اکسیداسیون و هوازی و خروج گاز آمونیاک نگردید.
4- از زمان مخلوط نمودن به مدت 14 روز به هیچ وجه آن را هم نزنید تا باکتریهای گوگرد زرکوه توام با باکتریهای موجود در کود حیوانی فرآیند تکاملی مربوط به عملیات کمپوست کردن کود را کامل نمایند.
اول همانطوری که در بالا اشاره شد آبشوئی و خاک شوئی توسط آب بصورت آبیاری که متاسفانه چون خود آب نیز بیش از حد شور و تلخ شده لذا پس از تبخیر مولکولهای سبک آب موجود سپس حجم و مقدار نمک و شوری در خاک را مرحله به مرحله افزایش میدهد نه کمتر.
برای رفع شوری و قلیاییت خاک و روش اصلاح خاک فقط یک راه وجود دارد آن هم افزودن گوگرد ارگانیک معدن زرکوه به خاک به منظور خنثی کردن شوری، نمک و قلیاییت خاک.
مضرات استفاده از بنتونیت در خاک
1- اساسا بنتونیت هیچگونه عناصر مفید غذائی ندارد، به همین دلیل عناوینی مانند گوگرد بنتونیت دار و گوگرد بنتونیتی چیزی جز تبلیغات نیست.
2-بنتونیت هیچگونه واکنش مثبتی در خاک ایجاد نمینماید.
3- بنتونیت به دلیل خاصیت چسبندگی که دارد پس از افزودن به خاک طی مرور زمان بافت خاک حالت چسبندگی به خود گرفته لذا مانع نفوذ هوا به قسمت‌های زیرین خاک گردیده و از عمل هوازی جلوگیری نموده باعث پوسیدگی ریشه ها و مردگی خاک میگردد.