چهارمجلد «باغ همیشه بهار»، «لشکرصلح»،«غایب» و«امام امین» از مجموعه «قصه نیکان» برای گروه سنی نوجوان توسط انتشارات مهرک منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، مجموعه «قصه نیکان» روایتی داستانی است از زندگی چهارده معصوم (ع)، بهمراه زندگی حضرت خدیجه(س)، حضرت‌عباس(ع) و حضرت زینب (ع) که مجموعه هفده جلدی این مجموعه را تشکیل داده‌اند.
«باغ همیشه بهار»:روایت داستانی از زندگی امام محمد باقر(ع) به قلم علی اصغرعزتی پاک، «لشکرصلح»: روایت داستانی از زندگی امام حسن مجتبی(ع)، «غایب»: روایت داستانی از زندگی امام زمان(عج) به قلم حسن بیانلو و «امام امین»: روایت داستانی از زندگی امام موسی کاظم که توسط نرگس آبیار تالیف شده است، تاکنون از سوی سوره مهر به بازار نشر راه یافته‌اند.
گفتنی است نویسندگان برای نگارش آثار خود به منابع معتبر استناد داشته اند که در انتهای هر اثر عنوان منابع ذکر شده است.

موضوعات مشابه: