مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در قزاقستان

این کار در اداره دادگستری وابسته به وزارت دادگستری این کشور انجام می شود. مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل می باشد :
الف) سه نسخه اساسنامه ثبت به دو زبان روسی و قزاقی
ب) سه نسخه صورتجلسه تاسیس شرکت به دو زبان روسی و قزاقی
ج) سه نسخه صورت جلسه تاسیس شرکت به دو زبان روسی و قزاقی (برگرفته از فکر برتر)
د) آدرس حقوقی شامل مدارک خرید ملک و یا قرارداد اجاره به همراه موافقت نامه کتبی و رسمی شده مالک در خصوص امکان انجام کار اداری یا تجاری از سوی مستاجر
ه) تصویر پاسپورت برابر اصل شده شرکا به دو زبان روسی و قزاقی
ی) برگه تقاضانامه
ن) فیش واریز نقدی در حساب دادگستری به میزان 7600 تنگه برای llp
و) نام مورد تقاضا به منظور ثبت کردن شرکت به دو زبان روسی یا انگلیسی ( نام پیشنهادی باید جدید بوده و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد ).
ز) چنانچه کارها توسط وکیل انجام می شود وکالت نامه جهت ثبت