تمامی برندهای معروف دنیا ابتدا از یک ایده و اسم الهام گرفته و به مرور زمان به صورت گسترده بین مردم رواج یافته و منبع کسب درآمدهای هنگفتی شده اند.
شما هم می توانید با انتخاب یک نام مناسب و ثبت آن ، فعالیت و حرفه خود را رواج دهید و کالا یا خدمات خود را در دنیا مطرح کنید. در واقع، زمانی که برندی را ثبت می کنید، این امکان را برای خود فراهم می کنید که در حوزه های بین المللی نیز جایگاهی ویژه ای داشته باشید. از طریق ثبت کردن برند، می توان به مزایا و امتیازات متعدد بسیاری نظیر موارد ذیل دست یافت :
- ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .
- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت برساند.
- حمایت از برند در قالب سازوکارهای حقوقی و ثبت آن ، این حق را برای مالک آن ایجاد می کنند که مانع کپی و تقلید غیرمجاز توسط اشخاص ثالث شود تا بدین طریق بتواند از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل کند.


برای ثبت برند ساعت چه مدارکی مورد نیاز است ؟
بسته به اینکه تصمیم به ثبت کردن برند شخص حقیقی، یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت می نمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای به ثبت رساندن برند شخص حقیقی و شخص حقوقی را با هم بررسی می نماییم.


مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- کپی مجوز فعالیت ( مانند پروانه بهره برداری، پروانه ساخت ، جواز کارت بازرگانی یا کسب ، جواز تاسیس )

companyregister.ir

موضوعات مشابه: