مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به نقل از فکر برتر بخوانید.

- برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود باید دو نسخه اساسنامه به زبان فرانسه را تکمیل نمود.
- انتخاب نام شرکت و موضوع فعالیت شرکت
- انتخاب مدیر عامل
- مدیرعامل شرکت می بایست مدارکی مبنی بر اینکه هیچ گونه سابقه کیفری ندارد ارائه نماید.
- ارائه کپی از پاسپورت مدیرعامل
- ارائه روزنامه آگهی تاسیس شرکت
- ارائه یک کپی از اجاره نامه با قبض آب و برق شرکت که اخیراَ پرداخت شده جهت ثبت آدرس شرکت
- تدارک کارت دکامرسانت برای افرادی که از خارج از اتحادیه اروپا در فرانسه اقدام به ثبت شرکت می نمایند.


موضوعات مشابه: