kararegister.com
به موجب بخشنامه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند عبارتند از:

1- انجام کلیه فعالیت های ورزشی – تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه منوط به اخذ مجوزاز کمیسیون ماده 5 امور باشگاههای سازمان تربیت بدنی
مرجع صدور مجوز : سازمان تربیت بدنی
2-ایجاد هر گونه سازمان موسسه شرکت و امثال آن در نیروهای مسلح نظامی و انتظامی مستلزم اجازه فرماندهی معظم کل قوا یا تصویب مجلس شورای اسلامی
مرجع صدور مجوز : ستاد کل نیروهای مسلح
3- تاسیس شرکت با فعالیت ((شبکه های مخابراتی)). خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات
مرجع صدور مجوز : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات)
4- ثبت شرکتها با موضوع ناریه ، سلاح ، مهمات و اقلام دفاع شخصی
مرجع صدور مجوز : وزارع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
5- استفاده از کلمات حسابرسی و حسابداران رسمی در نام شرکتها و موسسات غیرتجاری و تاسیس موسسات حسابرسی و یا هر شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت حسابرسی
مرجع صدور مجوز : جامعه حسابداران رسمی ایران
6- توسعه و ترویج قرآن کریم و سامان دهی مراکز قرآنی مردمی و مؤسساتی که در نام و یا موضوع خود از موضوعات قرآنی استفاده می نمایند.
مرجع صدور مجوز : سازمان تبلیغات اسلامی
7- تأسیس و ثبت تغییرات با موضوع فعالیت لیزینگ
مرجع صدور مجوز : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوعات مشابه: