در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری اعم از دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در عرصه اقتصاد کشور ما فعال می باشند.شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها برای استقرار انضباط اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که لازمه آن قانونمند شدن فعالیت های این طیف گسترده از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 تا این تاریخ،با توجه به نیازهای جامعه تجاری،قوانین مختلفی ناظر بر فعالیت های تجاری اشخاص حقوقی خصوصاَ شرکت های تجاری به تصویب رسید.
در اینچنین شرایطی،نظام حقوقی حاکم بر انواع شرکت های تجاری در ایران از مجموعه ای مرکب از ده ها قانون،تصویب نامه،آیین نامه و بخشنامه شکل گرفته است.بطوری که امروزه آگاهی از قواعد شرکت های تجاری نه تنها برای فعالین تجاری ایرانی بلکه برای اشخاص خارجی مایل به فعالیت تجاری در ایران نیز امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.بدین منظور،در این نوشتار سعی داریم تا ضمن تعریف مختصری از شرکت های تجاری،به مدارک مورد نیاز و مراحل آن جهت ثبت بپردازیم.
شما دوستان عزیز می توانید جهت آشنایی با مراحل ثبت شرکت می توانید با فکر برتر تماس بگیرید.
موضوعات مشابه: