کوپلینگ (coupling) وسیله ای است که برای اتصال دو شفت به منظور انتقال قدرت.


به طور معمول کوپلینگ ها در حین عملکرد به شفت ها اجازه ی جدا شدن نمی دهند گرچه کوپلینگ های محدود کننده ی گشتاور می توانند زمانی که میزان گشتاور از حدی بالاتر برود دچار لغزش و یا جدایی شوند.


هدف اولیه ی کوپلینگ ها این است که دو قطعه ی دوار را به هم متصل کنند و در عین حال که اجازه انحرافاتی را به آنها می دهند. با انتخاب، نصب و نگهداری دقیق کوپلینگ ها می توان صرفه جویی زیادی در هزینه نگهداری و زمان

خروج از کارکرد به عمل آورد.

https://tambaherbearings.com/

تام باهر - شرکت تام باهر - بال اسکرو

موضوعات مشابه: