پروفیل آلومینیومی


در شرکت تام باهر انواع مختلف پروفیل آلومینیومی یاز قبیل پروفیل آومینیوم شیاردار،پروفیل هارد کروم، پروفیل آلومینیوم ساده برای عرضه به مشتریان گرامی قرار دارد و از سایتهای شرکت نیز میتوان دیدن کرد .

https://tambaherbearings.com/


تام باهر - شرکت تام باهر - بال اسکرو

موضوعات مشابه: