در ابتدا برای آن که بتوانید گوسفند زنده سالم تهیه نمایید به مراکز معتبر مراجعه نمایید که زیر نظر سازمان دامپزشکی فعالیت می کنند . زیرا این مراکز به موقع واکسیناسیون دام ها را انجام داده اند و برای رشد دام ها از مواد غذایی مناسب استفاده می کنند.
اما در این قسمت از مقاله می خواهیم به شما بگوییم که چگونه می توانید گوسفند سالم را از گوسفند ناسالم تشخیص دهید :
- نشخوار کردن گوسفند : نشخوار یا دوباره جویدن غذا توسط گوسفند انجام می شود . نشخوار کردن حیوان یکی از عوامل سلامتی آن است . معمولا این عمل را در هنگام استراحت انجام می دهد . مانند بقیه حیواناتی که نشخوار می کنند ، گوسفند نیز دارای دستگاه هاضمه بسیار پیچیده ای است. بعد از آنکه گوسفند چرا کرد ، علف تبدیل به لقمه غذا می شود که بعد از ورود به شکم گوسفند ،آن لقمه ها به نوبت بالا می آیند و دوباره با بزاق حیوان آمیخته و جویده می گردند .
- براق و شفاف بودن چشم ها ی دام : اگر چشم های گوسفند شفاف و براق باشد نشان می دهد که گوسفند سالم است .
- پشم گوسفند نباید به راحتی از بدنش جدا شود .
- گوسفند سالم نباید سرفه کند یا در هنگام راه رفتن بلنگد . اگر این چنین مواردی مشاهده شد حتما گوسفند بیمار است .

goosfandzende.com

موضوعات مشابه: