78 متر نیاوران
✔✔✔✔دپارتمان APlus✔✔✔✔

ملک بازسازی شده و قابل سکونت بوده و در عین حال مناسب برای سرمایه گذاری و دارای قدرالسهم میباشد

✔✔✔واحدهای مشابه موجود است✔✔✔
✔واحدهای ۲و۳خواب منطقه را ازمابخواهید✔
بهترین ها در سایت نقلی