برای تشخیص و اطمینان از سالم و سلامت بودن دام زنده باید به نکاتی که مبین این موضوع می باشد توجه نمود، برای مثال پر تحرک بودن و داشتن جثه قوی و پشم و موی لطیف و صاف از ویژگی های بارز دام سالم می باشد. دام زنده سالم دارای چشمان براق ، پلک های صورتی رنگ، بینی خنک و مرطوب می باشد. همچنین دام زنده سالم نباید دچار حالات بیماری از جمله سرفه، عطسه، اسهال و تب باشد. برای اطمینان از سالم بودن دام زنده به مواردی همچون عدم وجود سرگیجه، لرزش و تنفس ناقص نیز باید توجه گردد.

موضوعات مشابه: