هنگام خرید روغن موتور صنعتی باید به اصل بودن آن توجه بسیار کرد.زیرا امروزه روغن های تقلبی و بی کیفیت بسیاری در بازار به فروش می رسد.با خرید روغن موتور صنعتی بی کیفیت و تقلبی صدمات بسیاری به خودرو وارد می شود و دچار خرابی خودرو می شود زیرا روغن موتور تقلبی قطعات خودرو را از کار می اندازد.

موضوعات مشابه: