علت خرابی جاروبرقی چیست ؟از آنجایی که تشخیص خرابی جاروبرقی برای شما سخت میباشد، شایع ترین دلایلی که بر عملکرد دستگاه تأثیر می گذارد عبارتند از:ورودی هوای کمدر حالی که جاروبرقی روشن است بوی نامطبوعی دارددور موتور تنظیم نشده استجاروبرقی کار نمی کندکیسه زباله جارو برقی خوب پر نمیشودجاروبرقی دچار دود، آتش، اتصال کوتاه میشوددستگاه به صورت متناوب کار می کندبا دانستن علائم خاص و ویژگی‌های متمایز عملکرد دستگاه، می توانید با مشکلی که در جارو برقی شما وجود دارد آشنا شوید و سعی کنید جاروبرقی را با دستان خود تعمیر کنید. در بیشتر موارد، نقص موتور مستقیماً بر قدرت مکش هوا تأثیر می گذارد . علاوه بر شواهدی مبنی بر خرابی موتور جاروبرقی، صدای زمزمه بیش از حد و ظاهر یک ابر گرد و غبار در حین کار دستگاه وجود دارد. اگر چنین نشانه هایی از جارو بروقی خود می بنید سریعا به تعمیر جاروبرقی در شرق تهران مراجعه کنید. اگر جاروبرقی قدرت کافی برای مکش زباله نداشته نباشد یا به طور کامل این مکش وجود نداشته باشد، این نشان می دهد که شیلنگ از کار افتاده یا بخشی از آن شکسته شده است. ورودی هوای کم نیز می تواند تحت تأثیر آسیب یاتاقان های موتور جاروبرقی و برس قرار گیرد. تایید مستقیم خرابی این دستگاه ها از سرگیری دوره ای فعالیت در حالت عادی است.در صورت روشن نشدن جاروبرقی توصیه میکنیم که جریان برق در شبکه برق و سلامت سیم برق را بررسی کنید. در یک سناریوی خوش بینانه، در هنگام روشن نشدن حارو برقی احتمالا یک مدار یا اتصال قطع شده باشد یا دوشاخه سیم برق قطع شده باشد . شما خودتان میتوانید جاروبرقی سامسونگ یا ال جی را تعمیر کنید و در بدترین حالت، زمانی که مدار ثابت موتور جاروبرقی باعث شکستن آن می شود، موتور الکتریکی جارو برقی باید بازیافت شود.منبع:https://zhavservice.com/

موضوعات مشابه: