استرس و نگرانی ممکن است در تمام طول تحصیل به سراغ دانش آموز بیاید. معمولا دانش آموزانی که اوضاع درسی نسبتا بهتری دارند و به دنبال رقابت با دیگران هستند، بیشتر در معرض استرس قرار می گیرند. در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی اضطراب و استرس ممکن است به دلیل سخت گیر بودن معلم یا تکالیف بیش از حد برای دانش آموز ایجاد شود. بنابراین مشاوره استرس تحصیلی در بین دانش آموزان مقاطع پایین تر با مقاطع بالاتر تفاوت دارد.استرس در بین دانش آموزان دبیرستانی بیشتر به دلیل کنکور و یا امتحانات نهایی ایجاد می شود. بسیاری از خانواده ها دانش آموزشان را تحت فشار قرار می دهند که برخلاف میلش در رشته تحصیلی که آن ها دوست دارند در دبیرستان تحصیل کند. همین موضوع باعث افزایش استرس در میان دانش آموزان می شود.نتایج پژوهش هایی که بر روی تعدادی از دانشجویان انجام شده است، نشان می دهد که تعدادی از دانشجوها حتی بعد از ورود به دانشگاه نیز نتوانسته اند اضطراب و استرس شان را کنترل کنند و هم چنان درگیر این موضوع باقی مانده اند. پس بهتر است مشاوره استرس تحصیلی را پیش از رفتن به دانشگاه انجام دهید.دوران تحصیل و دوران کنکور دوران های پرتنشی برای همه افراد هستند. در مشاوره استرس تحصیلی سعی می شود تا با ارائه راهکارهای منطقی استرس ها و نگرانی ها برطرف شود تا دانش آموز نتیجه تلاش هایش را ببیند.متاسفانه یکی از دلایلی که باعث می شود تعدادی از دانش آموزان به نتایج دلخواه خود نرسند اضطراب های بیش از اندازه ای است که از طرف خانواده به بچه ها وارد می شود. بنابراین خانواده باید اطلاعات شان را در این زمینه بالا ببرند تا رفتارهایی که ممکن است به ضرر فرزندشان تمام شود را کنار بگذارند و به او کمک کنند تا بهترین نتیجه را بگیرد.منبع:https://ravanaramclinic.com/

موضوعات مشابه: