وکیل زمین شهری کیست؟یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه ی ملک و املاک و اراضی برای موکلین ممکن است پیش آید، پیرامون زمین شهری است که قانونی نیز به همین نام در مورد آن وجود دارد که به تعیین و تکلیف وضعیت بسیاری از اراضی شهری پرداخته است. و همانگونه که می دانید تورم قانون گذاری و افزایش میزان مقررات و آیین نامه ها دراین حوزه نیز، منجر به وکالت تخصصی در حوزه ی املاک و من جمله پرونده های زمین شهری و وکیل زمین شهری می شود.چرا داشتن وکیل زمین شهری اهمیت دارد ؟پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی بر کشور، نکته ای باید بدان توجه می شد تعیین تکلیف وضعیت اراضی گسترده ای بود که در اختیار اشخاص بود و عمدتا ممکن بود به جای استفاده از اراضی برای آبادانی و تولید و رونق اقتصادی، به سمت بلوکه شدن در نتیجه ی معاملات مکرر و بورس بازی و استفاده از زمین به عنوان کالا سوق پیدا کند. در چنین شرایطی بود که زمین افراد در معرض از دست رفتن قرار گرفت و به همین علت نیاز به وکیل زمین شهری برای حفظ آن حس می شد.منبع: https://adlohagh.com/