درحالی كه هنوز از شنیدن اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلا عات مبنی بر كافی بودن سرعت ۵۶ كیلوبایت اینترنت، انگشت به دهان گزیده بودیم، دبیر شورای عالی فناوری اطلا عات نیز مهر تاییدی بر این ادعا زد تا باورمان شود كه شنیده ها و حدس هایمان مبنی بر نگرش <اینترنت قطره ای> در این وزارت عریض و طویل نیز اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.
درحالی كه هنوز از شنیدن اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلا عات مبنی بر كافی بودن سرعت ۵۶ كیلوبایت اینترنت، انگشت به دهان گزیده بودیم، دبیر شورای عالی فناوری اطلا عات نیز مهر تاییدی بر این ادعا زد تا باورمان شود كه شنیده ها و حدس هایمان مبنی بر نگرش <اینترنت قطره ای> در این وزارت عریض و طویل نیز اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.
عبدالمجید ریاضی كه به دلیل عهده دار بودن دبیری شورای عالی فناوری اطلا عات انتظار می رفت تا درك واقع بینانه تری نسبت به وضعیت فناوری اطلا عات در ایران داشته باشد و در كارنامه خود بحث راه اندازی اینترنت ملی را دارد، گفته است: آمارها نشان می دهند از ۲۷ هزار كاربر اینترنت حداقل ۲۶ هزار نفر به سرعت بیش از ۵۶ كیلوبایت نیاز ندارند.
وی در نشست تخصصی بررسی زیرساخت های فناوری اطلا عات و ارتباطات در ایران در مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بخشنامه محدودیت اینترنت به سرعت ۱۲۸ كیلوبایت گفت: این محدودیت از طرف دولت و مجلس نیست بلكه این بخشنامه از سوی شورای عالی انقلا ب فرهنگی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات ابلا غ شده است.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا عات ادامه داد: آمار نشان می دهد بیشترین مصرف اینترنت توسط كاربران خانگی در محیط های چت سپری می شود و از۲۷ هزار كاربر اینترنت حداقل ۲۶ هزار نفر از آنها به سرعت بیش از ۵۶ كیلوبایت نیاز ندارند.
ریاضی افزود: در حال حاضر تعداد ISP های كشور به یك هزار و ۱۶۰ شركت رسیده است و ما هیچ مشكلی در افزایش تعداد آنها نداریم اما شركت های PAP كه از ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت بوده، ۱۱ شركت هستند كه درحال حاضر به بیش از این تعداد نیازی نیست، چراكه این شركت ها باید یك میلیون و ۵۰۰ هزار پورت ارائه می دادند اما تاكنون تنها ۲۰۰ هزار پورت ارائه كرده اند.
وی خاطرنشان كرد: یكی از مسائل دیگر در مورد كمبود اینترنت پرسرعت در بین مردم كشور این است كه به دلیل عدم نیاز، قیمت سرعت اینترنتی حدود یك مگابایت در سبد خانوار ما گنجانده نشده است.
ریاضی ادامه داد: از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلا عات، پهنای باند به میزان درخواست افراد وجود دارد، به طور مثال برنامه ای برای حل مشكلا ت دانشگاه ها در زمینه اتصال به اینترنتی با سرعت ۱۰ گیگا بایت در دستور كار داریم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا عات، مشكل كشور در حوزه اینترنت را عدم تعاملا ت علمی با دیگر كشورها دانست و اظهار داشت: كشور ما یك كشور خاص و غیرقابل مقایسه با دیگر كشورها است بنابراین سند جامع اطلا عاتی بر اساس این ویژگی های خاص تدوین و وضعیت محیط داخلی و خارجی اینترنت با شناختی شفاف استخراج می شود.
ریاضی گفت: توسعه IT در بحث شهروند ایرانی اسلا می باید بر اساس توسعه سجایای اخلا قی كشور باشد و در بحث DِR نیز به دلیل محدودیت ها ناگزیر هستیم برخی از تكنولوژی ها را در داخل كشور بسازیم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا عات بروز مشكلا ت در اینترنت را تنها مخصوص زیرساخت ها ندانست و گفت: ایجاد مشكل در دیدن یك صفحه وب تنها به دلیل عدم پهنای باند مناسب نیست و ممكن است این مشكل به دلا یلی همچون خرابی كامپیوتر كاربر، كم كاری ISP ها و... به وجود آمده باشد.
وی اظهار داشت: ۱۰ سال است كه بحث تجارت و دولت الكترونیك در كشور مطرح شده است اما هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی شود كه دلیل آن عدم پهنای باند نیست بلكه بی برنامگی برخی از مسوولا ن چنین مشكلا تی را به وجود آورده است.
وی گفت: امروز از نظر پهنای باند و زیرساخت ها مشكلی در كشور نداریم و با وجود اینكه ۳۸ لینك ۱STM با ظرفیت هر ۱STM حدود ۱۵۵ مگابایت در ثانیه در اختیار داریم اما بخش اعظم این ظرفیت خالی است و از آن استفاده نمی شود.
وی به راه اندازی سیستم بانكداری الكترونیكی و متصل شدن ۱۷هزار شعبه بانكی به این سیستم و راه اندازی سیستم كارت هوشمند سوخت و اتصال مدارس به اینترنت اشاره كرد و گفت: باید به فناوری اطلا عات به عنوان یك متغیر وابسته نگاه كنیم كه استفاده از آن به ظرفیت های دیگری در كشور نیاز دارد.
دبیر شواری عالی فناوری اطلا عات گفت: موضوع فناوری اطلا عات خاص این شورا نیست و در برنامه پنجم توسعه تكلیف هر یك از دستگاه ها به طور كمی و كیفی برای تحقق فناوری اطلا عات مشخص خواهد شد.
شاید بد نباشد به این مقام مسوول یادآور شویم كه بخشی از ظرفیت های خالی پهنای باند بدون استفاده كشور ناشی از نگاه نه چندان سخاوتمندانه مسوولا ن است كه پهنای باند كاربران خانگی را به ۱۲۸ كیلوبایت محدود كرده اند، چراكه در غیر این صورت و با ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به بسیاری از نقاط كشور قطعا این فضا نه تنها خالی نمی ماند بلكه شاید ناچار به افزایش پهنای باند می شدید تا نیاز كاربران تامین شود.
● فناوری اطلا عات بدون پهنای باند بی معنا است
این درحالی است كه دكتر علی اكبر جلا لی استاد دنشگاه معتقد است: فناوری اطلا عات، زیرساخت توسعه پایدار است و IT بدون پهنای باند معنا ندارد.
وی اضافه كرد: اگر پهنای باند مناسب در اختیار خانواده ها قرار گیرد و در این خصوص فرهنگ سازی شود، هر خانواده به طور متوسط به ۵۵ مگابایت پهنای باند نیاز دارد و می تواند انواع خدمات خود را از طریق شبكه های الكترونیكی برآورده كند.
به گفته وی محتوا عامل مهم دیگری در این زمینه است كه ایران در این زمینه از دنیا عقب است.
در چند سال گذشته و پس از پایان یافتن نخستین دوره طرح تكفا (توسعه كاربری فناوری اطلا عات) كه ایران توانست جایگاه قابل قبولی را در توسعه فناوری اطلا عات در دنیا كسب كند، ایران به شدت در زمینه توسعه كاربری فناوری اطلا عات دچار ركود شده و نتوانسته متناسب با سرعت سایر كشورها، خود را بالا بكشد و مرتب در جایگاه گذشته خود درجا زده است.
متاسفانه در كشور ما با عوض شدن دولت ها، سیاست ها نیز دستخوش حادثه می شوند و به جای اصلا ح و بهتر شدن مواضع كشور، سیاست های قبلی به طور كامل نقض و سیاست های جدیدی جایگزین می شود كه نه تنها راه به جایی نمی برد بلكه موجب عقب ماندن از هدف می شود.
حتی در سیاست های جدید هم نتوانسته ایم همگام با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه جایگاهی در خور توجه را برای ایران ترسیم كرده بود، حركت كنیم و تنها به درهم تنیدگی وضعیت موجود دامن زده ایم.
بر همین اساس سیدرضا صالحی امیری معاون پژوهشی مركز تحقیقات استراتژیكی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: تولید گزارش های راهبردی برای آگاهی مسوولا ن نظام از پدیده های فناوری اطلا عات و پژوهش های كاربردی، نخستین كاری است كه در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن بسترسازی ذهنی برای مسوولا ن نظام در این حوزه است.
صالحی امیری یكی از دلا یل ناكارآمدی نظام اجرایی كشور را عدم ارتباط منطقی با نظام كاربردی و پژوهشی دانست و گفت: ۱۰ پروژه تحقیقاتی جهت توسعه فناوری اطلا عات و افزایش دید مسوولا ن در اولویت كاری مركز تحقیقات استراتژیك مجمع قرار دارد.
وی اظهار داشت: از سال ۷۲ تاكنون ایران دچار یك انقلا ب فرهنگی از جنس ناخواسته شده كه مهم ترین تاثیر آن، عقب ماندگی در حوزه اقتصادی و فرهنگی كشور است.
وی افزود: هم اكنون ما تنها امكان تحلیل گذشته را داریم و امكان تحلیل آینده از ما سلب شده است و این تغییرات به برنامه ریزی و سیاست حاكم ما لطمه می زند.
اكنون نیز وقت آن رسیده كه به جای فشرده سازی و تحدید امكانات موجود، به بسط و توسعه آن دامن بزنیم تا شاید بخش فناوری اطلا عات كشور و به دنبال آن دیگر حوزه های اقتصادی متاثر از این پدیده به رشد و شكوفایی برسند زیرا تجربه های كشورهای دیگر نشان داده فراهم كردن دسترسی بیشتر به اینترنت و پدیده فناوری اطلا عات در نزد مردم، موجب توسعه اقتصادی آن كشورها می شود.


اصرار مدیران وزارت ارتباطات بر كافی بودن &#158

موضوعات مشابه: