سلام میشه بهم کمک کنید این برنامه رو به زبان اسمبلی بنویسم؟
قسمت برنامه ای که عناصر دو آرایه را سطر به سطر با یکدیگر جمع کرده و در آرایه سوم بریزد. هر کدام از آرایه های 4*3 بوده و عناصر دوبایتی نیز میباشد.

موضوعات مشابه: