سال 2004 | 96 صفحه | ISBN: 9780486432083 | 43,8 MB |
معرفی:
کتاب “هندبوک طراحی پرسپکتیو” متنی متفکرانه و مفید در زمینه طراحی و اسکچینگ بشمار می آید.
این کتاب با بیش از ۱۵۰ تصویر طراحی شده ساده، اطلاعات مهمی در زمینه موضوعاتی مانند کوچک شدن خطوط، Foreshortening نمایش خطوط واقعی شکلی بصورت کوچک تر برای نشان دادن اندازه نسبی آن، تقارب، سایه و دیگر اصول بصری پرسپکتیو ارائه می دهد.
تصاویر، مفهوم فضا و عمق و همچنین نقاط محو و سطح چشم را نشان می دهند.مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. "دکارت"


موضوعات مشابه: