سال 2009 | 112 صفحه | ISBN: 9780871162649 | 14 MB |
معرفی:
کتاب “جواهرسازی سیمی زیبا برای مهره‌بافان” شامل پروژه‌هایی است که مهارت‌های کار با سیم را با طرح‌های جواهرات منجوق‌دوزی‌شده، ترکیب می‌کند.
این کتاب تکنیک‌محور، با فصل‌هایی درزمینه اصول کار با سیم، اصطلاحات، مواد و تکنیک‌های پایه‌ای کار با سیم و پروژه‌هایی درزمینه توسعه مهارت‌های خواننده، تکمیل شده است.
در این پروژه‌ها، سنگ‌های قیمتی، کریستال، شیشه و مروارید‌ها با هم ترکیب می‌‌شود و برای مهره‌بافان و کسانی که کارهای سیمی انجام می‌دهند، بدون در نظرگرفتن سطح مهارتی آنها طراحی شده است. این کتاب شامل طرح‌های زیبا برای گردنبند، دستبند، گوشواره،‌انگشتر، سوزن و اجزائی جواهرات؛ می‌باشد.


کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. "مک لوهان"


موضوعات مشابه: