مشاهده RSS Feed

Immortal

طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 16th September 2012 در ساعت 09:48 AM (3177 بازدیدها)
جدی بگیرید

Dr Stephen Mark treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered.

دکتر استفان مارک، بیمارهای سرطانی در مرحله آخر را با استفاده از روش های "نامتعارف" درمان کرده است و بسیاری از آنها بهبود یافتند.


He believes on natural healing in the body against illnesses. See the article below.


او به درمان طبیعی درمقابل با بیماریها مغتقد است

EATING FRUIT...

It's long but very informative


مطلب طولانی است اما بسیار مفید استWe all think eating fruits means just buying fruits,


cutting it and just popping it into our mouths.

It's not as easy as you think.

It's important to know how and when to eat.

همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان

به این سادگی که فکر میکنید نیست

بسیار مهم است که بدانیم چگونه و چه وقت باید میوه بخوریمWhat is the correct way of eating fruits?


راه صحیح خوردن میوه ها چیست؟IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید

میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است

If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system,


supplying you with a great deal of energy for

weight loss and other life activities.

اگر میوه ها را به آن صورت بخورید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت

بدنتان را با مقدار زیادی انرژی تامین میکنند

که این انرژی به جای مفید بودن باعث از دستدادن وزن و

کاهش قدرت برای انجام دیگر فعالیتهای زندگی میشود
FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD.Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit.The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines,

but it is prevented from doing so.

میوه مهم ترین خوراکهاست

برای مثال درنظر بگیرید که دو تکه نان و یک تکه میوه خوردهاید

تکه میوه آماده است که مستقیما وارد معده تان و روده تانشود

اما به دلیل آن دو تکه نان، از ورود سریعآن به معدهجلوگیری می شود

In the meantime the whole meal rots and ferments


and turns to acid. The minute the fruit comes into

contact with the food in the stomach and digestive juices,

the entire mass of food begins to spoil....

در این بین همه غذا فاسد شده، تخمیر میشود و به اسید تبدیل میشود

به محض اینکه درون معده، میوه با غذا و آنزیمهای گوارشی

تماس پیدا میکند، همه حجم غذا شروع به ازبین رفتن و فاسد شدن میکند

So please eat your fruits on an empty stomach or


before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp,

when I eat durian my stomach bloats up,

when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!

پس لطفا میوه های خود را زمانی مصرف کنید که معده تان خالی است

و یا قبل از خوردن وعده های غذاییتانمیل کنید

شما بارها شنیده اید که بسیاری شکایت میکنند که

هر زمان که هنوانه میخورم، غذا بالا می آید، و یا هر زمان که میوه درخت قهوه سودانیرا می خورم معده ام نفخ میکند، زمانی که موز میخورم همش حس اینکه باید فورا به دستشویی بروم را دارم و غیره- در حقیقیت همه اینهااتفاق نخواهند افتاد اگر میوه را زمانی بخورید

که معده تان خالی است. میوه ها با غذای فاسد شده ترکیب میشوند

و گاز تولید میکنند و درنتیجه شما بالا می آورید


Graying hair, balding, nervous outburst, and dark circles under the eyesall these will NOT happen

if you take fruits on an empty stomach.

سفیدی مو، تاس شدن، عصبانیت وگودی های سیاه زیر چشم،

همه شان اتفاق نخواهند افتاد اگر با معده خالی میوه میل کنید
There is no such thing as some fruits, like orange


and lemon are acidic, because all fruits become

alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton

who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

با توجه به تحقیقات دکتر هربرت شلتون، بایستی بدانیم که چنین

موضوعی صحیح نیست که بعضی از میوه ها مانند پرتقال، نارنج

و لیمو خودشان اسیدی هستند. چرا که همه میوه ها در بدن قلیایی میشوند

اگر شما روش صحیح میوه خوردن را کاملا بیاموزید

شما به راز زیبایی، عمر طولانی، سلامت، انرژی، شادابی

و وزن طبیعی دست پیدا خواهید کرد،

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans.


Don't even drink juice that has been heated up.

Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients

at all. You only get to taste.

Cooking destroys all the vitamins.

زمانی که نیاز دارید که آب میوه بنوشید- فقط آب میوه تازه بنوشید نه آبمیوهکنسروها. حتی آب میوه هایی که بسیار سفت هستندرا ننوشید

میوه های پخته شده را نخورید چرا که هرگز ماده مغذی میوه ها را دریافت نخواهید کرد

تنها مزهشان را دریافتمیکند

پختن، تمام ویتامین ها را از بین میبرد
But eating a whole fruit is better than drinking the juice.


If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva

before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised

when your friends tell you how radiant you look!

اما به هرحال خوردنمیوه کامل بهتر از نوشیدن آب آن است

اگر باید آب میوه بنوشید طوری بنوشید که دهانتان پر شود و

آن را آرام آرام غورت دهید

چرا که باید اجازه دهید که آب میوه با بزاق دهانتان قبل از غورت دادن آن کاملاترکیب شود

میتوانیدبرای پاکسازی بدنتان 3 روز روزه ی میوه بگیرید

به مدت 3 روز فقط میوه بخورید

و در آخر متعجب میشوید از اینکه دوستانتان به شما میگویند که چقدرپوستتان درخشان و صاف شده است

KIWI:
Tiny but mighty.


This is a good source of potassium, magnesium,

vitamin E & fiber.

Its vitamin C content is twice that of an orange.

کیوی: میوه کوچک اما بسیار مقوی

این میوه منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم، ویتامین ای و فیبر است

حجم ویتامین سی این میوه دوبرابر حجم ویتامین سی پرتقال است

APPLE:
An apple a day keeps the doctor away?


Although

an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants

& flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer,

heart attack & stroke.

سیب: روزانه خوردن یک سیب، دکتر را از شما دورمیکند

اگرچه سیب مقدار کمی ویتامین سی دارد، اما دارای آنتی اکسیدانها و فلاونهاست (مادهشیمیایی بیرنگ و متبلور) که هر دوی اینها فعالیت ویتامین سی در بدن را زیاد کرده و تسهیل می بخشند و درنتیجه ریسک مبتلا شدن به سرطان روده، حملات قلبی وسکته کاهش پیدا میکند
STRAWBERRY:
Protective Fruit.


Strawberries have the highest total antioxidant power

among major fruits & protect the body from cancer-

causing, blood vessel-clogging free radicals.

توت فرنگی: میوه محافظ

توت فرنگی بالاترین قدرت اکسیدانها را در میان اکثر میوه ها دارد

و از بدن در برابر ابتلا به سرطان،

گرفتگی رگها و رادیکالهای آزاد محافظت میکند


ORANGE : Sweetest medicine.

Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away,

lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones

as well as lessens the risk of colon cancer.

پرتقال: دارویی شیرین

مصرف روزانه 2 تا 4 عدد پرتقالجلوی سرماخوردگی را میگیرد

کلسترول را کم میکند

از ایجاد سنگ در بدن جلوگیری کرده و یا سنگهای موجود در بدن را

از بین میبرد و همچنین ریسک ابتلا به سرطان روده را کاهش میدهد

WATERMELON:
Coolest thirst quencher.


Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose

of glutathione, which helps boost our immune system.

They are also a key source of lycopene — the cancer

fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon

are vitamin C & Potassium.

هندوانه: بهترین تسکین دهنده تشنگی

از 92% آب تشکیل شده است

همچنین حاوی بالاترین دوز گلاتاتیون است که

به بالارفتن سیستم دفاعی بدن کمک میکند

همچنین آنها اصلی ترین منبع لیکوپین هستند که اکسیدانی برای مبارزه با سرطان است

دیگر موادمغذی موجود در هندوانه ویتامین سی و پتاسیم هستند
PAPAYA:
Top awards for vitamin C.


They are the clear winners for their high vitamin C content..

It is rich in carotene; this is good for your eyes.

عنبه (انبه): نشان بالاترینبرای ویتامین سی

آنها بهترین برندگان برای داشتن بالاترین میزان ویتامین سی هستند

این میوه سرشار از کاروتین است که حاوی ویتامین آ بوده

و برای چشم ها مفید میباشندDrinking Cold water after a meal = Cancer!


Can u believe this??

It is nice to have a cup of cold drink after a meal.

However, the cold water will solidify the oily stuff that

you have just consumed. It will slow down the digestion... Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down

and be absorbed by the intestine faster than the solid food.

It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats

and lead to cancer.

It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

نوشیدن آب سرد بعد از غذا = سرطان

میتوانید باور کنید؟

شاید نوشیدن یک لیوان آب سرد بعد از غذا، بسیار لذت بخش است

اما آب سرد مواد روغنی که در آن لحظه مصرف کرده اید را سفت میکند

روند هضم غذا را کند میکند

زمانی که این رسوبها با اسید واکنش نشان میدهند و شکسته میشوند

و سریعتر از غذاهای جامد، توسط روده جذب میشوند

بسیار سریع این امر موجب چاقی و سپس سرطان میشود

بهتر این است که بعد از غذا، سوپ گرم ویا آب ولرم مصرف کنید
A serious note about heart attacksمتنی مهم در مورد حملات قلبی
HEART ATTACK PROCEDURE': (THIS IS NOT A JOKE!) (

مراحل حملات قلبی (این یک شوخی نیست
women should know that not every heart attack symptom

is going to be the left arm hurting.

Be aware of intense pain in the jaw line.

You may never have the first chest pain during the course

of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. Sixty percent of people who have

a heart attack while they are asleep do not wake up.

Pain in the jaw can wake you from a sound sleep.

Let's be careful and be aware. The more we know

the better chance we could survive.

خانمها باید بدانند که تنها نشانه حمله قلبی، احساس درد در

بازوی چپ نمیباشد

به درد شدید در ناحیه فک و آرواره بسیار توجه کنید

هرگز اولین درد در ناحیه قفسه سینه را در هنگام حمله قلبی نخواهید داشت

حالت تهوع و عرق کردن شدید از نشانه های معمول است

تقریبا60 درصد مردم که دچار حمله قلبی در خواب شدند

دیگر هرگز بیدار نشدند

درد آرواره ممکن است شما را از خوابی آرام بیدار کند

بهتر است مراقب باشید و آگاه

هرچقدر بیشتر بدانیم، شانس بیشتری براینجات یافتنداریم

Submit "طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟..." to Facebook Submit "طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟..." to Digg Submit "طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟..." to del.icio.us Submit "طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟..." to StumbleUpon Submit "طریقه صحیح خوردن میوه ها چیست؟!!؟..." to Google

آپدیت شده 16th September 2012 در 09:53 AM توسط NIIT

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
علمی , عمومی , پزشکی , اخبار

نظراتPowered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 07:20 AM بر حسب GMT +4 می باشد.