با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده توسط بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای دانلود طرح جابر خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه طرح جابر در دوره ابتدایی می باشد.بهترین راه برای بیشتر کردن انگیزش دانش آموزان اینست که در مدرسه طرح جابربن حیان را برگزار کنیم و با دانلود طرح جابر به صورت نمونه آنها را فعال نماییم.معلمان، همواره می گویند که راه بهترین راه برای با انگیزش کردن دانش آموزان ، در دوره ابتدایی طرح جابربن حیان است.. علاقه مند نمودن دانش آموزان به طرح جابر اقدام پسندیده ای است و احمقانه است اگر کسی با اینکار مخالفت کند . امّا مسئله تقویت کردن اعتماد به نفس از طریق نمونه طرح جابربن حیان نوعی مداخله انگیزشی است .
در همین رابطه بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای دانلود طرح جابرگزارش می دهد که اعتماد به نفس «عمدتاً حاصل موفقیتها و شکستهای مربوط به پیشرفت در طرح هایی مثل طرح جابربن حیان است که تأثیری مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد ،.پس نکته مهم در این دو نقل قول جهت علیتی بین اعتمد به نفس در طرح جابربن حیان و پیشرفت /خلاقیت است
افزایش اعتماد به نفس موجب افزایش پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت موجب می شود که اعتماد به نفس بیشتر می شود و از آنجائیکه بسیاری از دانش آموزان خلاق مخصوصا در راستای دانلود طرح جابر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش نیستند و برخی از با استعدادترین و سرآمدترین دانش آموزان خود را با دیدی کاملاً منفی ارزیابی کرده بودند و نمی توانند تخیلات خود را در راستای دانلود طرح جابر به اجرا در آورند.بانک فایل پژوهشی معلمان در راستای دانلود طرح جابر معتقد است. همه دانش آموزان از استعداد خلاق برخوردارند ولیکن فقدان محیط مناسب وبی توجهی و عدم تقویت این توانایی مانع ظهور آن می گردد. برای هر مدرسه ای وجود دانش آموزان خلاق ضروری است زیرا جوامع در دوره انتقال و تغییر نیاز مبرمی به راههای خلاق برای مسائل حاد وآینده خود دارند. . بررسی هدفهای آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران نشانگر آنست که برای مقابله مناسب با مسائل فردی و اجتماعی پیچیده نیاز به پرورش دانش آموزانی داریم که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خود منطقی و خلاق بیاندیشد.
با نگاهی به تاریخ گذشته در می یابیم که جهان ما به دست دانش آموزان معدودی که در تفکر خود جهشهای خلاقی داشته اند تغییرات بنیادی پیدا کرده است . کالیله، داروین و اینشتین در درک دنیایی که در آن زندگی می کنیم نقش بسیار ارزنده ای ایفا کرده اند اختراعات نیز نشانگر همین نکته اند. ماشین بخار، تلفن ، کامپیوتر و هزاران اختراع دیگر که وجود آنها برای ما عادی شده است بدست کسانی طراحی و ساخته شده اند که ما آنها را خلاق می نامیم. در عالم هنر نیز طی قرنها کتابها، شعرها، تابلوهای نقاشی ، مجسمه ها و ... که جهان ما را غنی کرده اند بوسیله دانش آموزان خلاق به وجود آمده اند (شکلتون و فلچر، ترجمه کریمی و جمهری،1371).
در راستای دانلود طرح جابر مسئله کشف وشناسایی دانش آموزان خلاق و عوامل موثر بر خلاقیت در طرح هایی مثل طرح جابربن حیان از ماهیت ویژه ای برخوردار است زیرا شناخت زود هنگام این دانش آموزان آموزش و پروش درست وبه موقع استعدادهای آنان می تواند بزرگترین قدم در راه پیشرفت کشور باشد تاکنون به منظور شناسایی دانش آموزان خلاق در راستای دانلود طرح جابر تلاش های بسیاری صورت گرفته است .رویکرد روانسنجی در ابتدا کوشش کرد با استفاده از شیوه های شبیه به شیوه های سنجش هوش به اندازه گیری خلاقیت می پردازد ولی آزمونهای هوش نتوانستند دانش آموزان توانا در تفکر واگرا یعنی دانش آموزان چیره دست در ارائه اندیشه های نو و ابتکاری را شناسایی کند. لذا مطالعات بعدی در دو جهت متفاوت پی ریزی شد گروهی از محققین به شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت پرداختند و گروهی دیگر به تهیه طرح هایی مثل طرح جابربن حیان جهت دانلود طرح جابر برای سنجش خلاقیت. روی آوردند.
از آنجائیکه بسیاری از دانش آموزان خلاق و مبتکر در راستای دانلود طرح جابر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش در راستای اجرا و دانلود طرح جابر نیستند و نمی توانند تخیلات خود را بر زبان آورن، برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی رد دارد. امروزه دردرمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان مانند کم رویی و گوشه گیری ، ناسازگاری و پرخاشگری ، تنبلی و کندروی به عنوان اولین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ،تقویت اعتقاد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازد. برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندیهای بالقوه خود برخوردار شوند می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود در محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش بهره مند شوند بی شک نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه پیشرفت تحصیلی و کارایی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان «تفکر واگرا » و دانش آموزان خلاق «داشتن اعتماد به نفس» و «عزت نفس» بسیار بالاست لذا پرورش عزت نفس در کودکان و نوجوانان از مهمترین وظایف اولیاء و مربیان می باشد که در این ارتباط بیشترین نقش بر عهده الگوهای رفتاری است
در راستای دانلود طرح جابر باید گفت : تعادل در عزت نفس در صورتیکه سایر شرایط موجود باشد باعث می شود که فرد به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه خود از آن جمله خلاقیت باشد. زماینکه درجه اعتماد و پذیرش خود در او کاهش یابد یاس و نومیدی ناشی از آن در جریان به فعالیت رسیدن قوای خلاقه اختلال و آشفتگی ایجاد می کند یکی از معضلات جامعه ما اینست که دانش آموزان خلاق و متبکر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی به ابراز تفکرات نو ابداعات تازه خویش اعتراض کنند در حالیکه دانش آموزان خلاق و نوآور در پی جلب توجه این و آن نیستند و اتفاقاً در بسیاری از مواقع در مورد استهزای عمل دیگران هم قرار می گیرند از میان مجموعه ویژگیهای دانش آموزان خلاق به دو صفت می توان برخورد کرد که تمام محققان و کارشناسان که سالها در این زمینه کار کرده اند به خصوص کیلفورد و دیگران بر آنها تأکید داشتند یکی برخورداری از قوه تخیل قوی در دوران کودکی و دیگری داشتن اعتماد به نفس قوی در نوجوانی و جوانی .سپس هرگاه بتوانیم این دوصفت را در کودکان و نوجوانان با هوش خود بپردازیم زمینه خلاقیت در آنان به وجود می آید .برخی از مطالعات در راستای دانلود طرح جابر نشان داده اند که چون عزت نفس بالا در برخی از ویژگیهای رفتاری و همچنین با رضامندی شخص و فعالیت کارآمد همراه است برای انسان مهم می باشد و چون که دانش آموزان با عزت نفس پائین اغلب در تعاملات اجتماعی خجالتی و نسبت به طردشدن آسیب پذیرند اکثر متخصصین بالینی عزت نفس مثبت را از اعمال اساسی در سازگاری اجتماعی – عاطفی فرد می دانند و معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری از نابهنجاریهای روانی است که در بین دانش آموزان انسان دیده می شود .
در همین راستای دانلود طرح جابر بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرس moallemblog.com اقدام به تهیه صدها نمونه طرح جابر نموده است که معلمان و سایر فرهنگیان می توانند برای استفاده از آنها به این سایت مراجعه نمایند.
منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان