کسی میتونه این برنامه رو به اسمبلی 8086 بنویسه ؟ تکه کدی که بزرگترین عدد موجود در ثبات AL و BL را تشخیص بدهد و در ثبات CL منتقل کند !