راهنمای نگارش رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد
۱- مقدمه
رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان محصول فعالیت علمی و پژوهشی دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، از اهمیتی ویژه ای برخودار است. در واقع، ملاک و معیار سنجش کیفیت و کمیت کار تحقیقاتی دانش پژوهان و سطح علمی و تحقیقاتی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شمار می رود.

در این مقاله قصد شده است به مراحل نگارش و تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری پرداخته خواهد شد. مقاله حاضر به عنوان الگویی برای تهیه ی پایان نامه هایی متناسب با ارزش این دوره ها و از نظر شکل و محتوا منطبق با استانداردهای جهانی تهیه گردیده است. این مقاله در چندین بخش تهیه شده است که پس ازتوضیح مختصری راجع به اهداف پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری در بخش ۲، به توضیح چکیده و فصول در یک پایان نامه در بخش ۳ پرداخته می شود. هر قسمت در این بخش با اهداف آن شروع می شود و با ساختار و نحوه تنظیم آن، از نظر شکل و محتوا ، ادامه می یابد. در بخش۴ ، به تشریح ساختار کلی پایان امه و اجرای تشکیل دهنده آن پرداخته می شود. ویرایش و مسایل فنی متن پایان نامه نیز موضوع بخش های ۵ و ۶ این مقاله می باشد.۲- اهداف پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
هدف اصلی ارائه پایان نامه یا رساله، آشنایی عملی دانشجویان با روش تحقیق علمی است. شناخت بهتر و دقیق تر مبانی علمی موضوعات تخصصی، تسلط بر نحوه ی گردآوری، تنظیم و تحلیل اطلاعات علمی و بهره گیری از منابع معتبر و جدید، مهم ترین دست آورد فعالیت های تحقیقاتی در قالب رساله و پایان نامه است. علاوه بر این ، تحقیقات انجام شده می تواند نقشی بسزا در تکمیل یافته های پیشین و پیشبرد دانش بشری ایفا نماید.

این مساله برای به ثمر رساندن و تدوین پایان نامه و رساله ی دکتری عمومیت دارد، اما تفاوت عمده بین دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در نگرش به موضوع تحقیق است. دانشجو در تحقیق دکتری باید یافته های خود را با بررسی فلسفی و کاوش عمیق دلایل دست آوردها همراه کند، به عبارت دیگر در رساله دکتری باید به مبانی و اصول جدید در علم دست یافت، در حالی که شاید این نگرش بر دانشجوی کارشناسی ارشد چندان حاکم نباشد و دانشجوی کارشناسی ارشد بدون دستیابی به یک فلسفه جدید علمی، فقط به ارائه و تحلیل نتایج بسنده کند.
ادامه مقاله در وب سایت زیر:


https://fileamadeh.com/thesis1/

موضوعات مشابه: