بام سبز یا بام باغ، بامی است که بر روی آن گیاهانی رشد کرده اند. تنوع گیاهی در این نوع بام ها بسیار است و میتوان برای آن از بام پوشیده و چمن مصنوعی استفاده کرد. حتی ساختار آن می تواند به گونه ای باشد که شامل گیاهان مختلفی باشد که برای طراحی منظر از آن استفاده شده باشد.
در صورتی که قصد دارید بام سبز را به گونه ای طراحی کنید که به صورت سر پوشیده باشد باید در انتخاب گیاهان خود دقت بسیاری به خرج دهید تا در برابر محیط خشن و بی روح محیط پشت بام و همچنین در شرایط کم آبی و عوامل اقلیمی مانند یخ زدگی نسیم دریا و خشکی مقاومت خوبی داشته باشد.
نوع گیاهی که برای برای بام سبز انتخاب می شود بسته به نوع آب و هوا و همچنین شرایط اقلیمی متفاوت می باشد. بام سبز یا باغ پشت بام اوج تلفیق اجرا با محیط است. جزئیاتی که برای این نوع بام ها به کار گرفته می شود تفاوت آنچنانی با بام های معمولی را نخواهد داشت و برای آن از عایق رطوبتی حرارتی، پوشش ضد آب ماسه و درز پوش نیز استفاده شده است و در کنار آن مصالح و عناصری به کار گرفته شده است که بتواند عمل نگهداری زهکشی رطوبت و اسباب نگهداری گیاهان (مطابق استاندارد) را در ساختمان سازی فراهم آورند.