گوسفند زنده هم مانند دیگر موجودات زنده دارای نژادهای متفاوت است. و هر نژاد خصوصیات مخصوص خود را دارد و با توجه به آب و هوا و منطقه ای که زندگی می کنند تقسیم می شود بعضی از نژادهای گوسفند زنده از جهت گوشت استفاده می شوند و برخی برای پشم آن استفاده می شوند. گوسفند جز حیوانات اهلی هر کشوری می باشد که در راسته سم داران و گیاهخواران می باشد که انسان ها از پوست، پشم و شیر و گوشت آن استفاده می کنند. اما در این بین اگر شما به دنبال پرواربندی گوسفندان هستید باید به این نکته توجه کنید که گوسفندان زیادی با خصوصیات های مختلف در جهان وجود دارند که همین عامل باعث تفاوت نژاد آن ها می شود. و شما باید با خواندن خصوصیات ظاهری آنها و اینکه کدام نژاد مناسب محل زندگی شما می باشد اقدام به پرورش آن کنید.

موضوعات مشابه: