برای مشاهده مفیدترین ارسال در این موضوع اینجا کلیک کنید

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 از مجموع 2
Like Tree2نفر پسندیدند
 • 1 ارسال توسط NIIT
 • 1 ارسال توسط NIIT

موضوع: نظرسنجی با استفاده از جاوا اسکریپت (Java Script)

 1. #1
  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  2011 June
  محل سکونت
  گرگان
  ارسال ها
  1,170
  تشکر
  62
  تشکر شده 1,587 بار در 809 پست
  نوشته های وبلاگ
  49


  1 امتياز مثبت از 1 راي
  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر

  نظرسنجی با استفاده از جاوا اسکریپت (Java Script)

  دراین برنامه اومده یک سری کارهایی ازقبیل خوش آمدگویی به کاربر هنگام لاگین شدن ، نظرسنجی کردن از کاربر و تغییر دادن رنگ سوالات به هنگام انتخاب شدن و همچنین اضافه کردن کاربران به لیست لحاظ شده، حالا انشالله توضیحات بیشتر رو در آینده ارائه خواهم داد و همچنین قرار دادن یک سری فایلهای pdf و powerpointهایی که بتونه در یادگیری بیشتر زبان java کمک موثرتری داشته باشه

  اضافه کردن به لیست:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  <%
    OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + "/App_Data/users.mdb;");
    con.Open();
    string query = "insert into tblquests (quest) values('" + Request["msg"].ToString() + "')";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    cmd.Connection = con;
    cmd.CommandText = query;
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    Response.Redirect("question.aspx");
     %>
  اضافه کردن سوالاتی که خود کاربر میخواد :
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script>
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Add Question</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" action=addquest.aspx>
    <div align=center dir=rtl style="top:45%">
      <input type=submit value="اضافه کردن سوال" />
      <input type=text width=50% name="msg" />
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>
  فایلهایی که میاد بصورت کشویی نمایش داده میشه:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script>
      function f1(i){
      if(i==0)
        document.getElementById("table2").style.visibility="visible";
      else
        document.getElementById("table2").style.visibility="hidden";
      
      }
      function f2(i){
      if(i==0)
        document.getElementById("table3").style.visibility="visible";
      else
        document.getElementById("table3").style.visibility="hidden";
      
      }
      function f3(i){
      if(i==0)
        document.getElementById("table4").style.visibility="visible";
      else
        document.getElementById("table4").style.visibility="hidden";
      
      }
      function f4(i){
      if(i==0)
        document.getElementById("table5").style.visibility="visible";
      else
        document.getElementById("table5").style.visibility="hidden";
      
      }
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head >
  <script>
    var p=prompt("What`s Your Name??");
    alert("Hello '"+p+"'");
  </script>
    <title>Java Sample1</title>
    <style>
      #table1
      {
        width:20%; height:200px; top:0; left:0;
      }
      #table2
      {
        width:10%; height:100px; top:8px; left:20%; position:absolute; margin-left:0; visibility:hidden;
      }
      #table3
      {
        width:10%; height:100px; top:58px; left:20%; position:absolute; margin-left:0; visibility:hidden;
      }
      #table4
      {
        width:10%; height:100px; top:108px; left:20%; position:absolute; margin-left:0; visibility:hidden;
      }
      #table5
      {
        width:10%; height:100px; top:158px; left:20%; position:absolute; margin-left:0; visibility:hidden;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
        <table border=3 id="table1">
          <tr align=center onmouseover="f1(0)" onmouseout="f1(1)"><td>Open</td></tr>
          <tr align=center onmouseover="f2(0)" onmouseout="f2(1)"><td>New</td></tr>
          <tr align=center onmouseover="f3(0)" onmouseout="f3(1)"><td>Add</td></tr>
          <tr align=center onmouseover="f4(0)" onmouseout="f4(1)"><td>History</td></tr>
        </table>
      
        <table border=3 id="table2" onmouseover=style.visibility="visible" onmouseout=style.visibility="hidden" >
          <tr align=center><td>File</td></tr>
          <tr align=center><td>Project</td></tr>
          <tr align=center><td>WebSite</td></tr>
        </table>
        
        <table border=3 id="table3" onmouseover=style.visibility="visible" onmouseout=style.visibility="hidden">
          <tr align=center><td>File</td></tr>
          <tr align=center><td>Project</td></tr>
          <tr align=center><td>WebSite</td></tr>
        </table>
        
        <table border=3 id="table4" onmouseover=style.visibility="visible" onmouseout=style.visibility="hidden">
          <tr align=center><td>File</td></tr>
          <tr align=center><td>Project</td></tr>
          <tr align=center><td>WebSite</td></tr>
        </table>
        
        <table border=3 id="table5" onmouseover=style.visibility="visible" onmouseout=style.visibility="hidden">
          <tr align=center><td>Last Files</td></tr>
          <tr align=center><td>Last Projects</td></tr>
          <tr align=center><td>Last WebSites</td></tr>
        </table>
  </body>
  </html>

  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <%
    OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + "/App_Data/users.mdb;");
    con.Open();
    string query = "select * from tblquests";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
    OleDbDataReader rad;
    cmd.Connection = con;
    cmd.CommandText = query;
    rad = cmd.ExecuteReader();
    int[] a=new int[100];
    int j = 0;
    while (rad.Read())
    {
      a[j] = Convert.ToInt32(rad["ID"]);
      j++;
    }
    con.Close();
    int i = 0;
      con.Open();
      while (1 == 1)
      {
        string query2 = "insert into tblansw (qid,asw,uid) values('" + a[i].ToString() + "','" + Request[string.Format("{0}", a[i])] + "','" + Session["ID"] + "')";
        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = query2;
        cmd.ExecuteNonQuery();
        i++;
        if (Request[string.Format("{0}", a[i])] == null)
          break;
  
      }
      con.Close();
      Response.Redirect("showtbl.aspx");
  
    
      
    
     %>

  مربوط به سوالات میشه:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script >
      
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <script language=javascript type="text/javascript">
      function f1(i)
      {
        var p=document.getElementById(i);
        p.style.backgroundColor="Gray";
      }
      function f2(i)
      {
        var p=document.getElementById(i);
        p.style.backgroundColor="White";
      }
    
  </script>
  
    <title>Questions</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" action=qopr.aspx>
    <div>
    <table border="4" dir=rtl align=center width=50% style="left:25%; right:25%; top:25%;background-color:White;" on >
    <tr><td>شماره سوال</td><td>سوال</td><td>جواب</td></tr>
    
    
    
    <% 
       OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + "/App_Data/users.mdb;");
       con.Open();
       string query ="select * from tblquests";
       OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
       OleDbDataReader rad;
       cmd.Connection = con;
       cmd.CommandText = query;
       rad = cmd.ExecuteReader();
       int i=1;
       while (rad.Read())
       {
         
         Response.Write(string.Format("<tr id={1}><td>{3}</td><td>{0}</td><td>موافقم<input type=radio value=1 name='{1}' onclick='f1({1})'/>نظری ندارم<input type=radio value=0 name={1} checked=checked onclick='f2({1})'/>مخالفم<input type=radio value=-1 name={1} onclick='f1({1})'/></td></tr>", rad["quest"], rad["ID"],rad["ID"],rad["ID"]));
         i = Convert.ToInt32(rad["ID"]);
       }
       int j = 0;
    %>
    
    <tr align=center><td><input type=submit value="تایید جوابها" /></td><td border=0><a href="addquestion.aspx">اضافه کردن سوال</a></td></tr>
    </table>      
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>

  نمایش اطلاعات table:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script>
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Your Answers</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1">
    <div>
      <table align=center border=3 style="top:25%;" dir=rtl>
      <tr><td>شماره سوال شما</td><td>جواب شما</td></tr>
      <%
       OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + "/App_Data/users.mdb;");
       con.Open();
       string query = "select * from tblansw where uid='"+Session["ID"].ToString()+"'";
       OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
       OleDbDataReader rad;
       cmd.Connection = con;
       cmd.CommandText = query;
       rad = cmd.ExecuteReader();
       int i=1;
       while (rad.Read())
       {
         string s="";
         switch (rad["asw"].ToString())
         {
           case("-1"):
             s = "مخالفم";
             break;
           case ("0"):
             s = "نظری ندارم";
             break;
           case ("1"):
             s = "موافقم";
             break;
         }
         Response.Write(string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td></tr>",rad["qid"],s));       
       }
       int j = 0;
    
        
         %>
      </table>
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>


  موضوعات مشابه:
  dokhtare.babash این نویسه را میپسندد.
  آرامش محصول تفکر نیست! آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارد...

 2. #2
  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  2011 June
  محل سکونت
  گرگان
  ارسال ها
  1,170
  تشکر
  62
  تشکر شده 1,587 بار در 809 پست
  نوشته های وبلاگ
  49


  1 امتياز مثبت از 1 راي
  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر
  دوستان عزیز بنده یه عذرخواهی بهتون بدهکارم ، این برنامه بالا کامل نیست و متاسفانه یه مقدار نقص داره و اینکه باگ و توصیه میکنم از برنامه ای که الان براتون فرستادم برای الگو برداری استفاده کنین
  بااحترام

  Login:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script runat="server">
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head id="Head1" runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
  </head>
  <body>
      <form action="login.aspx" method="get">
      username <input type="text" value="<%=Request["lastusr"] %>" name="usr" /><br /><br />
      password <input type="password" name="psw" /><br /><br /> 
      <input type="submit" value="login" /><br /><br />
      <a href="adduser.aspx">ثبت نام </a> 
      
     </form>
    <span style="color:red">
    <%if(Request["msg"] != null)
     {
       Response.Write(Request["msg"]);
     }
    
    %> 
    </span>
  
  
    <%
    bool found = false;
  
    
    try
    {
      string strConn, strSQL;
      strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database1.mdb";
      strSQL = "SELECT * FROM tbluser"; 
      
      OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConn);
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      OleDbDataReader rdr;
      cmd.Connection = conn;
      cmd.CommandText = strSQL;
      conn.Open();
      rdr=cmd.ExecuteReader();
      while (rdr.Read())
      {
        if (rdr["uname"].ToString() == Request["usr"] &&
          rdr["upass"].ToString() == Request["psw"])
        {
          found = true;
          Session["usr"] = Request["usr"];
          Session["uid"] = rdr["uid"];
          break;
        }
      }
      rdr.Close();
      conn.Close();
      
      
    }
    catch (Exception exp)
    {
      Response.Write(exp.Message);
    }
  
    if (found)
    {
      Session["log"] = "yes";
      // Application["guest"] = (int)Application["guest"] - 1;
      // if (Session["rtn"] != null)
        // Response.Redirect(Session["rtn"].ToString());
     // else
        Response.Redirect("quest.aspx");
    }
    else
    {
      if (Request["usr"] != null && Request["psw"] != null)
      {
        
         Response.Redirect("login.aspx?lastusr="+Request["usr"]+"&msg=wrong username or password"); 
      }
    }  
   %>
  
  </body>
  </html>
  addBasket:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script runat="server">
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="adduseropr.aspx" method="get">
      Username <input type="text" name="usr" /><br /><br />
      Password <input type="password" name="psw" /><br /><br />
      <input type="submit" value="Add" /><br />
    </form>
      <span style="color:red">
    <%if(Request["msg"] != null)
     {
       Response.Write(Request["msg"]);
     } %> 
    </span>
  </body>
  </html>
  صفحه طراحی شده برای اضافه کردن سوال:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script runat="server">
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="addquestopr.aspx" >
      Question <input type="text" name="quest" /><br /><br />
      <input type="submit" value="add" />
    </form>
       <span style="color:red">
    <%if(Request["msg"] != null)
     {
       Response.Write(Request["msg"]);
     } %> 
    </span>
  </body>
  </html>
  عملیات تنظیم شده برای اضافه کردن سوالات به لیست:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <% 
    
    try
    {
      string strConn, strSQL;
      strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database2.mdb";
      strSQL = string.Format("INSERT INTO tblquest(qname) VALUES('{0}')", Request["quest"]);
      OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConn);
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      cmd.Connection = conn;
      cmd.CommandText = strSQL;
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Response.Redirect("addquest.aspx?msg=question is duplicate");
    }
    Response.Redirect("quest.aspx");
  %>
  عملیات نوشته شده برای پاسخ به سوالات:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script>
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Your Answers</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1">
    <div>
      <table align=center border=3 style="top:25%;" dir=rtl>
      <tr><td>شماره سوال </td><td>جواب </td></tr>
      <%
        OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database2.mdb");
       con.Open();
       string query = "select * from tblansw where uid='"+Session["uid"].ToString()+"'";
       OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
       OleDbDataReader rad;
       cmd.Connection = con;
       cmd.CommandText = query;
       rad = cmd.ExecuteReader();
       int i=1;
       while (rad.Read())
       {
         string s="";
         switch (rad["answ"].ToString())
         {
           case("-1"):
             s = "مخالفم";
             break;
           case ("0"):
             s = "نظری ندارم";
             break;
           case ("1"):
             s = "موافقم";
             break;
         }
         Response.Write(string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td></tr>",rad["qid"],s));      
       }
       int j = 0;
    
        
         %>
      </table>
    </div>
    </form>
  </body>
  </html>
  صفحه طراحی شده برای سوالات:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
   <%@ Import Namespace=System.Data.OleDb %>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <script language=javascript type="text/javascript">
    function f1(i) {
      var p = document.getElementById(i);
      p.style.backgroundColor = "silver";
    }
    function f2(i) {
      var p = document.getElementById(i);
      p.style.backgroundColor = "White";
    }
    
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form action="questopr.aspx">
    <table border="3" id=0 style="background-color:White;" on >
      <tr> <td> شماره سوال </td> <td> سوال </td> <td> موافق </td> <td> مخالف </td> <td> نظری ندارم </td> </tr>
      <% 
        if (Session["log"] != "yes")
          Response.Redirect("login.aspx?msg=you should login first");
        try
        {
          string strcon, strsql;
          strcon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database2.mdb";
          strsql = "select * from tblquest";
          OleDbConnection con = new OleDbConnection(strcon);
          con.Open();
          OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
          OleDbDataReader rdr;
          cmd.Connection = con;
          cmd.CommandText = strsql;
          rdr = cmd.ExecuteReader();
          int i = 1;
          while (rdr.Read())
          {
            Response.Write(string.Format("<tr id={1} ><td>{2}</td><td>{0}</td><td><input type='radio' value=1 name='{3}' onclick='f1({1})' /></td><td><input type='radio' value=-1 name='{3}' onclick='f1({1})' /></td><td><input type='radio' value=0 name='{3}' onclick='f1({1})' /></td></tr>", rdr["qname"], rdr["qid"], rdr["qid"], rdr["qid"]));
            i = Convert.ToInt32(rdr["qid"]);
          }
          int j = 0;
          //rdr.Close();
          //con.Close();
        }
        catch (Exception e)
        {
          Response.Write(e.Message);
        }
    
        
      %>
    </table>
    <input type="submit" value="ثبت" />
    <a href="addquest.aspx"> سوال جدید </a>
    <br />
    <br />
    <br />
    </form>
    <span style="color:red">
    <%if(Request["msg"] != null)
     {
       Response.Write(Request["msg"]);
     }
    
    %> 
    </span>
    </body>
  </html>
  عملیات برای سوالات:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <%
     OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database2.mdb");
     con.Open();
     string query = "select * from tblquest";
     OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
     OleDbDataReader rad;
     cmd.Connection = con;
     cmd.CommandText = query;
     rad = cmd.ExecuteReader();
     int[] a = new int[100];
     int j = 0;
     while (rad.Read())
     {
       a[j] = Convert.ToInt32(rad["qid"]);
       j++;
     }
     con.Close();
     int i = 0;
     //cmd.Connection = con;
     con.Open();
     while (1 == 1)
     {
       string query2 = "insert into tblansw (uid,answ,qid) values('" + Session["uid"] + "','" + Request[string.Format("{0}", a[i])] + "','" + a[i].ToString() + "')";
       cmd.Connection = con;
       cmd.CommandText = query2;
       cmd.ExecuteNonQuery();
       i++;
       if (Request[string.Format("{0}", a[i])] == null)
         break;
  
     }
     con.Close();
     Response.Redirect("quest.aspx");
   
      
    
     %>

  محصولات:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace=System.Data.OleDb%>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <script runat="server">
  
  </script>
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" runat="server">
      <table>
        <tr> <td>کدکالا</td> <td>نام کالا</td> <td>قیمت</td> <td>وضعیت</td></tr>
        <% 
          try
          {
            string strcon, strsql;
            strcon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database1.mdb";
            strsql = string.Format("select * from tblproduct where gid={0}", Request["gid"]);
            OleDbConnection con = new OleDbConnection(strcon);
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
            OleDbDataReader rdr;
            cmd.Connection = con;
            cmd.CommandText = strsql;
            con.Open();
            rdr = cmd.ExecuteReader();
            while (rdr.Read())
            {
              Response.Write(string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td><td>{2}</td><td><a href='addbasket.aspx?pid={3}'>اضافه به سبد</a></td></tr>", rdr["pid"], rdr["pname"], rdr["price"], rdr["pid"]));
            }
            rdr.Close();
            con.Close();
          }
          catch (Exception e)
          {
            Response.Write(e.Message);
          }
          
        %>
      </table>
    </form>
  </body>
  </html>

  عملیات برای اضافه کردن کاربران:
  کد HTML:
  <%@ Page Language="C#" %>
  <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
  
  <% 
    
    try
    {
      string strConn, strSQL;
      strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Database1.mdb";
      strSQL = string.Format("INSERT INTO tbluser(uname,upass) VALUES('{0}','{1}')", Request["usr"], Request["psw"]);
      OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConn);
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      cmd.Connection = conn;
      cmd.CommandText = strSQL;
      conn.Open();
      cmd.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }
    catch (Exception e)
    {
      Response.Redirect("adduser.aspx?msg=username is duplicate");
    }
    Response.Redirect("login.aspx?msg=you are added.Login Now");
  %>

  صفحه اصلی طراحی شده:
  کد HTML:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html dir=rtl xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head>
    <title>zahra.rira-ofu.net</title>
  
    
    <body bgcolor=pink>
    </body>
    <style>
    
    #div2
    {
      left:5%;top:8%;width:85%;height:55%;
      position:absolute;
      border-width:1;border-color:Gray ;border-style:solid;
    }
    
     #div3
    {
      left:5%;top:70%;width:15%;height:120%;
      position:absolute;
      border-width:1;border-color:Gray;border-style:solid;
    }
    #div4
    {
      left:40%;top:70%;width:50%;height:120%;
      position:absolute;
      border-width:1;border-color:Gray;border-style:solid;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
  <center>بسم الله الرحمن الرحیم</center>
  <div id="div2"><img src="76.jpg" height="100%" width="100%" /></div>
  <div id="div3"><center><br /><br /><a href="7-1.htm">tamrin 7-1</a><br /><br /><a href="7-2.htm">tamrin 7-2</a><br /><br /><a href="login.aspx">tamrin 7-3</a><br /><br /><a href="index.htm">tamrin 2-1</a><br /><br /><a href="table.htm">tamrin 2-2</a><br /><br /><a href="safe1.htm">site 1</a><br /><br /><a href="../../"><span>Home</span></a><br /><br /><a href="www.persianfal.com">persianfal</a></center></div>
  <div id="div4"> 
  <font face="tahoma">
          <br />
          <a href="#طراحی سایت">طراحی سایت</a>
          <br />
           <a href="#برای طراحی سایتتان">برای طراحی سایتتان</a>
           <br />
           <a href="#راهنمایی ها">راهنمایی ها</a>
            <div id="طراحی سایت" dir=rtl > 
            <ul>
              طراحی سایت:
             <br />
             <li>
            اگر چه شما می توانید از همان ابتدا شروع به نوشتن صفحات وب کنید,یک ایده ی خوب این است,که ابتدا در مورد سایتتان تعمق کرده و آن را طراحی کنید.به این روش,شما به خودتان جهت میدهید و بعدا کمتر نیاز به سازماندهی مجدد خواهید داشت.
            <br /><br />
           
  
  
  </li>
  </ul>
  </div> 
            <div id="برای طراحی سایتتان" dir=rtl > 
            <ol>
              برای طراحی سایتتان:
            <br />
             <li>
             دلیل ایجاد این سایت را پیدا کنید.میخواهید جه چیزی را منتقل کنید؟
             </li>
             <li>به مخاطبین تان فکر کنید.چگونه می توانید محتویات را پیرایش کنید تا برای این مخاطبین مناسب باشند؟برای مثال آیا باید مقدار فراوانی تصاویر گرافیکی اضافه کنید یا مهم تر این است که صفحه شما به سرعت دانلود شود؟</li>
            <li>به چند صفحه نیاز خواهید داشت؟دوست دارید سایت شما چه نوع ساختاری داشته باشد؟آیا می خواهید مراجعه کنندگان در یک جهت خاص در سایت شما پیش بروند, یا اینکه می خواهید به آنها امکان دهید تا به آسانی در هر جهتی به جستجو بپردازند؟</li>
            <li>طرح سایتتان را روی کاغذ رسم کنید , یک سیستم ساده و هماهنگ نامگذاری برای صفحه ها , تصاویر , و سایر فایل های خارجی به کار بگیرید.</li>
           
  </ol>
  </div>
  <br />
   <div id="راهنمایی ها" dir=rtl > 
            <ol>
             راهنمایی ها: 
             <li>خیلی در فاز طراحی سایتتان انرژی صرف نکنید </li>
             <li>اگر خیلی با وب آشنا نیستید , مقداری جستجو انجام دهید تا در مورد امکانات موجود ایده ای به دست آورید</li>
            <li>تعداد فراوانی کتاب های خوب در مورد طراحی وب وجود دارند بعضی از نویسندگان که من کتاب های آنان را پیشنهاد میکنم عبارتند از: دان سیدر هولم , جفری زلدمن , دیو شیا و استیو کروگ. </li>
            <br />
  </ol>
  </div>
  
  </body>
  </html>

  اینم فایل اصلی :
  Default

  Hossein این نویسه را میپسندد.
  آرامش محصول تفکر نیست! آرامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارد...

 

 

کاربران برچسب خورده در این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 08:48 AM بر حسب GMT +4 می باشد.