نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 از مجموع 2
Like Tree2نفر پسندیدند
 • 1 ارسال توسط F.Farzanegan
 • 1 ارسال توسط F.Farzanegan

موضوع: پروژه کامل مثلث خیام در اسمبلی (پروژه مثلث پاسکال)

 1. #1
  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  2011 July
  محل سکونت
  قائمشهر
  ارسال ها
  410
  تشکر
  646
  تشکر شده 881 بار در 386 پست
  نوشته های وبلاگ
  6


  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر

  پروژه کامل مثلث خیام در اسمبلی (پروژه مثلث پاسکال)

  سلام به دوستای خوبم. براتون تو این تاپیک برنامه مثلث خیام پاسکال رو قرار دادم.چون یکی از پروژه های خانم زحمتکش بوده .این ترم که گذشت ...........ولی امیدوارم به درد آیندگان بخوره.در واقع این کد بدون تابع(proc) و روال نوشته شده که برای ابتدای کار و فهم راحت تر برنامه خیلی کمک میکنه.در واقع اگه شما اینو درک کنید میتونید خودتون براحتی تابع و روال روبه برنامه اضافه کنید.مثلث خیام پاسکال به این صورت است که در خط اول همواره عدد1ودر خط دوم عدد1 1 ودر خط سوم1 2 1وبه همین صورت تا انتهای طول داده شده مثلث شکل میگیرد به این صورت:
  1

  11

  121

  1331

  14641
  در واقع اگر دقت کنید متوجه میشید که از مجموع دو عدد قبل و بعد عدد جدیدی بدست میاد ودر سطر بعدی نوشته میشود.
  اگه سوالی دارید بپرسید اگه بتونم حتما جواب میدم.موفق باشید.


  TITLE 8086 Code Template (for EXE file)

  SSEG SEGMENT STACK 'STACK'
  DW 100h DUP(?)
  SSEG ENDS

  DSEG SEGMENT 'DATA'

  makers db 'Khayam Triangle- Saman.Rajabi & Fahimeh.Farzanegan & Mohsen.Vahabnia & Aliasghar.Jahanian-(11/90)','$'

  message db 'Enter Triangle Height:','$'

  line2 db ' 1 1','$'

  height1 db 2

  source db 20 dup(0)

  replace db 20 dup(0)

  divisor db 10

  num1 db ?
  num2 db ?
  num3 db ?

  enter db 3

  DSEG ENDS

  CSEG SEGMENT 'CODE'

  START PROC FAR

  PUSH DS
  MOV AX, 0
  PUSH AX

  MOV AX, DSEG
  MOV DS, AX
  MOV ES, AX


  ;begin Code

  mov source[0],1
  mov source[1],1

  Mov cx,0
  mov Ax,0
  mov BX,0
  ;------------------
  mov ah,09h
  lea dx,message
  int 21h

  mov ah,07h;vaghfe daryaft karakter
  int 21h
  sub al,48
  mov cl,al
  ;------------------line 1 and 2
  mov ah,02h
  mov bh,00
  mov dl,0
  mov dh,2
  int 10h

  mov ah,02h
  mov dl,20h
  int 21h

  mov ah,02h
  mov dl,31h
  int 21h

  mov ah,02h
  mov bh,00
  mov dl,0
  mov dh,3
  int 10h

  mov ah,09h
  lea dx,line2
  int 21h
  ;-----------------end line 1 and 2

  ;--------------------Begin Program Procedure

  NEXT:

  ;--------------terminate program condition
  cmp height1,cl
  jb begin

  mov ah,02h
  mov bh,00
  mov dl,0
  mov dh,20
  int 10h

  mov ah,09h
  lea dx,makers
  int 21h

  mov ah,07h
  int 21h;------------stop

  mov ah,4ch;----terminate program ,return os
  int 21h

  begin:
  mov ax,0

  ADD AL, source[BX]

  ADD AL,source[BX+1]  cmp AL,0

  je Sort

  mov replace[bx+1],al

  inc bx

  jmp NEXT

  Sort:
  ;---------------sort= move replace items to source items

  mov replace[0],1
  ;-----------

  lea si,source
  lea di,replace

  resort:

  mov dh,[di]

  mov [si],dh

  cmp [si],0

  je print

  inc si
  inc di

  jmp resort

  print:;--------------------------Print Procedure

  inc height1
  ;increase height

  inc enter
  mov ah,02h
  mov bh,00
  mov dl,0;soton
  mov dh,[enter];sater
  int 10h

  lea si,replace

  again:
  mov ah,02h
  mov dl,20h;space
  int 21h


  mov ah,02h
  mov dl,[si]

  cmp [si],10

  jae twoDigit

  add dl,48
  int 21h  inc si

  mov bx,0

  cmp [si],0

  je NEXT

  jmp again
  ;---------------

  twoDigit:

  cmp [si],100

  jae threeDigit

  mov al,[si]

  sub ah,ah;in khat dar taghsim sabet ast

  div divisor

  mov dh,ah

  mov ah,02h
  mov dl,al;kharej ghesmat
  add dl,48
  int 21h

  mov ah,02h
  mov dl,dh;baghimande
  add dl,48
  int 21h

  inc si
  jmp again

  threeDigit:

  mov al,[si]

  sub ah,ah

  div divisor

  mov num3,ah

  sub ah,ah

  div divisor

  mov num2,ah

  mov num1,al

  mov ah,02h
  mov dl,num1
  add dl,48
  int 21h

  mov ah,02h
  mov dl,num2
  add dl,48
  int 21h

  mov ah,02h
  mov dl,num3
  add dl,48
  int 21h

  inc si
  jmp again

  ;------------------------End Program Procedure
  RET
  START ENDP

  CSEG ENDS

  END START ; set entry point.[SIZE=3][FONT=b nazanin][/FONT][/SIZE]  ویرایش توسط F.Farzanegan : 16th February 2012 در ساعت 08:07 PM
  Hossein این نویسه را میپسندد.
  برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد...


 2. #2
  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  2011 July
  محل سکونت
  قائمشهر
  ارسال ها
  410
  تشکر
  646
  تشکر شده 881 بار در 386 پست
  نوشته های وبلاگ
  6


  آيا اين پست براي شما سودمند بود؟ بله | خیر

  پروژه کامل مثلث خیام در اسمبلی- با استفاده از روال و تابع

  این یکی با تابع و روال نوشته شده :
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Mehdi Zarepour ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  IntToStr macro para
  pusha;
  mov ax,para;
  mov cl,0;
  lea si,res;
  mov bl,10;

  next:
  div bl;
  mov [si],ah;
  inc si;
  inc cl;
  mov ah,0;
  cmp al,0;
  jnz next;
  dec si;

  again:
  mov dl,[si];
  add dl,48;
  mov ah,2;
  int 21h;

  dec si;
  dec cl;
  cmp cl,0;
  jnz again;
  ;;;
  mov dl,32;
  mov ah,2;
  int 21h;
  ;;;
  popa
  Chap endm

  ;;;; Stack Segment ;;;;
  stseg segment

  dw 32 dup(?)
  stseg ends

  ;;;; Data Segment ;;;;
  dtseg segment

  message1 db "--------------Mosalas Khayam------------","$"
  message2 db "Ertefa ra vared konid(1-14):","$"
  message3 db "Error","$"

  x dw 20 dup(0)
  res db 10 dup(0)

  y db 5 dup(0)
  result db 0

  dtseg ends

  ;;;; Code Segment ;;;;
  cdseg segment

  main proc Far
  Assume cs:cdseg,ds:dtseg,ss:stseg
  mov ax,dtseg;
  mov ds,ax;

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  mov ah,09h
  lea dx,message1
  int 21h
  call endline

  lea dx,message2
  int 21h

  call input
  cmp result,0
  je msg
  cmp result,15
  jb cmd


  msg:
  call endline
  lea dx,message3
  int 21h

  jmp payan
  cmd:
  mov cx,result; height
  call endline
  mov dx,1; tedad soton baray chap
  mov x,1; khone aval x=1
  mov bx,0; ertefa dar har marhale

  lbl:
  call khayam;
  call WrightLine;
  inc dx
  add bx,2
  loop lbl
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  payan:
  mov ah,1
  int 21h
  mov ah,4ch
  int 21h
  main endp

  cdseg ends
  ;;;;;New line proc;;;;;
  EndLine proc
  pusha;
  mov dl,10
  mov ah,2
  int 21h
  mov dl,13
  mov ah,2
  int 21h
  popa
  ret
  EndLine endp
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;
  WrightLine proc
  pusha;
  mov cx,dx
  lea si,x
  label:
  IntToStr [si]
  inc si;
  inc si
  loop label
  call EndLine;
  popa
  ret
  WrightLine endp
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Khayam proc
  pusha
  lea di,x; x: moteghayer asli
  mov cx,bx; bx:shomare satre jari
  cmp cx,0
  jz exit


  lbl2:
  add di,cx;
  mov ax,[di-2];
  add ax,[di];
  mov [di],ax;
  lea di,x;
  dec cx;
  dec cx;
  jnz lbl2

  exit:
  popa
  ret
  Khayam endp
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Input proc
  pusha
  mov ah,01h
  lea si,y
  mov cx,0
  mov dx,0
  nexti:
  int 21h
  mov [si],al
  inc si
  inc cl;
  cmp al,13
  jnz nexti

  dec cl
  mov ax,0
  mov bl,10
  lea si,y

  mov bh,cl
  againi:

  mov al,[si]
  sub al,48
  mov cl,bh
  dec cl
  cmp cl,0
  jz khoroji
  ;;;;;;;;;;;
  lbli:

  mul bl

  loop lbli
  ;;;;;;;;;;;;
  khoroji:
  add dl,al
  inc si
  dec bh
  jnz againi
  mov result,dl
  popa
  ret
  Input endp

  end main
  Hossein این نویسه را میپسندد.
  برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد...


 

 

کاربران برچسب خورده در این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  


Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
Persian Language By Ustmb.ir
این انجمن کاملا مستقل بوده و هیچ ارتباطی با دانشگاه علوم و فنون مازندران و مسئولان آن ندارد..این انجمن و تمامی محتوای تولید شده در آن توسط دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل ادوار گذشته این دانشگاه برای استفاده دانشجویان جدید این دانشگاه و جامعه دانشگاهی کشور فراهم شده است.لطفا برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ماهیت انجمن با مدیریت انجمن ارتباط برقرار کنید
ساعت 09:04 AM بر حسب GMT +4 می باشد.