تفاوت های ثبت شرکت و ثبت برند
1-در ابتدا باید بدانید که این کار جهت فعالیت در چهارچوب قانون برای انجام بسیاری از فعالیت ها (به طور مثال قرار داد با نهاد های دولتی و شرکت در مناقصات و و……..)الزامی می باشد ،لکن ثبت برند با تمام مزیت هایی که برای صاحبین خود دارد جز در برخی از موارد الزامی اعلام نشده است.
2- مرجع مربوط به ثبت شرکت ،اداره ثبت شرکت ها می باشد و ثبت برند در مرکز مالکیت معنوی انجام می گیرد.
3-برند ثبت شده دارای ده سال اعتبار می باشد و بعد از با درخواست صاحب آن قابل تمدید است. اما یک شرکت در صورتی که در اساسنامه محدودیت زمانی ذکر نشده باشد یا اعضای هیئت مدیره نخواهند شرکت را منحل نمایند ،برای مدت زمان نامحدود ثبت می شود.
4- یک شرکت می تواند به عنوان شخصیت حقوقی صاحب یک یا چند برند تجاری باشد که لازم است تمامی آن ها در اداره ثبت شرکتها ثبت به ثبت برسد.
5-در ثبت برند، در صورتی که صاحب شرکت فوت کند، برند تجاری را نمی توان واگذار نمود و یا به شخص دیگری انتقال داد اما در ثبت کردن شرکت هرکدام از شرکا می توانند سهام خود را منتقل نمایند. بنابراین با فوت یا محجورشدن هریک از شرکا، سهام او به اعضای خانواده اش تعلق می گیرد.
5-با ثبت برند تجاری مالیات یا عوارضی متوجه صاحبین آن نخواهد بود ،اما پس از ثبت کردن شرکت ملزم به پرداخت مالیات و عوارض خواهید بود.
6-برند می تواند یک کلمه و یا یک علامت خلاقانه باشد، لکن انتخاب نام شرکت دارای قوانین بسیاری است و حداقل باید از سه کلمه تشکیل گردد.
7-نام برند می تواند لاتین انتخاب شود ،در صورتی که از کلمات لاتین استفاده شود ارائه کارت بازرگانی ضروری می باشد ،لکن نام شرکت باید دارای ریشه فارسی باشد.
8-ثبت شرکت و برند در مراحل ثبت و مدارک مورد نیاز برای آن نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشند.
تفاوت هایی که بدان اشاره شد و بسیاری تفاوت های دیگر ،چرا که این مبحث در اساس با یکدیگر متفاوت می باشند.در پایان امیدواریم مطالعه مطلب فوق مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشد و پاسخگوی سوالات ثبتی شما باشد.

companyregisterir.com