لوازم سی ان سی

اجزای لوازم سی ان سی شامل دسته بندی زیر می باشد :
1. قسمت مکانیک
2. واحد کنترل
3. برق قدرت
در مورد دستگاه های CNC که شامل انواع مختلفی چون دستگاه سی ان سی فلز تراش – چوب – سنگ – فوم – برش هواگاز – صنایع
رباتیک و غیره می باشند از اجزاء و قطعات مشابهی تشکیل شده اند به طور کلی اجزای تمامی ماشین های CNC شامل سه قسمت اصلی
مکانیک ؛ کنترل و برق قدرت می شود.

موضوعات مشابه: