نکاتی در باره موفقیت در بازاریابی اینترنتی


تقویم ماهانه :

برای تمام فعالیت ها و کارهای خود تقویم ماهاانه ایجاد کنید. . بر اساس آن تقویم فعالیت های خود را انجام دهید.
توسط این روش قادر خواهید بود خود را برای یک نبرد ، از پیش آماده کنید ، همچنین باتوجه به این که برنامه ریزی از قبل صورت گرفته است میتوانید بودجه لازم را برای آن اختصاص دهید.

ایجاد ابزار اندازه گیری کارایی

برای اینکه بدانید فعالیت های انجام شده شما چه میزان در افزایش فروش ، افزایش بازدید و... تاثیر داشته است باید ابزاریی را توسعه دهید و فعالتیهای خود را اندازه گیری کنید. آنها را اصلاح کنید و تغییر دهید.


از مطالب تکراری ، عکس های تکراری و محتواهای سایتهای دیگر استفاده نکنید. این کار باعث از دست دادن بازدیدکنندگان و افت رتبه سایت در موتور جستجو میشود.
در گروه: بازاریابی اینترنتی
منبع: بازاریابی اینترنتی

موضوعات مشابه: